Möten

Fördelarna med konferenser

Att åka på konferens är något som är vardag för det flesta som jobbar inom företag. Till och med för de som jobbar för den offentliga sektorn måste med jämna mellanrum åka iväg för att arbeta under flera dagar i sträck. Det finns flera tusen olika arrangörer som erbjuder olika utbud och paket innehållande alla möjliga detaljer och finesser, så att konferensen ska bli så bra, lärorik och spännande som möjligt. Men varför är konferenser så populära? Här listar vi fördelarna med att ha eller delta i en konferens.

Nya kontakter

När du åker på konferens åker du antingen själv eller med andra kollegor. Oavsett detta åker du ifrån ditt jobb, lämnar vardagen och tillbringar ett visst antal dagar med helt nya människor. Du kan skapa nya kontakter och nätverk som både hjälper dig i din personliga karriär och är bra för ditt företag. Deltagarna på en konferens har med största sannolikhet saker gemensamt, det är därför de är på samma konferens. Men i detaljerna så skiljer de sig åt: Alla har olika utbildningar, erfarenheter och bakgrunder, olika roller på sitt jobb och jobbar på företag som håller på med olika saker. Detta ska användas som fördel i ditt nätverkande och öppnar upp världen och möjligheterna för dig och ditt jobb.

Inspiration och motivation

På konferenser ska man lära sig saker. Det kan vara genom interaktiva övningar till föreläsningar. Oavsett på vilket sett det sker är det bra att spetsa öronen och ta in all kunskap som finns att hämta. Dessutom är det viktigt att prata med alla deltagarna och ställa frågor. På så sätt får du reda på nya sätt att tänka, andra perspektiv och vägar att göra saker på. Om du använder konferensen rätt kommer du lämna med mer inspiration och motivation för ditt jobb och karriär.

Konferensbokning i Stockholm

Det finns otroligt många arrangörer som hjälper dig att ordna din och ditt företags egen konferens. Särskild i Sveriges företagsmetropol, Stockholm är utbudet enormt. De olika arrangörerna erbjuder olika paket som innehåller alla möjliga sorters aktiviteter, boenden, konferenslokaler och mat. Beroende på vad ditt företag letar efter så finns det arrangörer som är bättre anpassade för er. Säker är i alla fall att det minst finns ett företag som passar er och vad ni vill ha ut av konferensen. Det ni enda ni måste göra är att förklara vad ni är ute efter, komma överens över detaljer, boka konferensen, bjuda in deltagarna och sedan bara njuta och delta som alla andra.

Kontorsflytt

Flyttfirmor vid kontorsbyte

Även om många kanske associerar flyttfirmor till bohag och privatliv, är flyttfirmor flitigt bokade av företag i alla tänkbara storlekar. Det är inte ovanligt att man tar in proffshjälp för att minimera ”nertiden” för verksamheten. I och med att allting står stilla medan man genomför en kontorsflytt, är det viktigt att denna planeras långt i förväg samt att allting förbereds. Detta är någonting som kan pågå parallellt med daglig verksamhet. Allt för att inte störa arbetet mer än nödvändigt. Det sista lasset som går kan ta med såväl kontorsmöbler som annan utrustning man inte kan vara utan. På så vis går det att med hjälp av en flyttfirma göra en mycket effektiv flytt.

Packat av riktiga experter!

Någonting som man lätt missar när det gäller flyttar är att packningen säger en hel del om hur enkelt och smidigt det kommer att gå. För den som engagerat kollegor och medarbetare i packningen, är det ofta en tuff utmaning att sedan få bakläxa. Lådor skall packas jämnt och inte med för mycket vikt. Om man låter flyttfirman i Stockholm ta hand om detta moment i flytten, kan man räkna med att allting sköts korrekt och utan problem. Såväl kartonger som emballage finns tillgängligt och ingenting lämnas vind för våg. Detta är styrkan hos flyttfirmor!

Det finns en serie berättelser om företag och myndigheter vilka packat lådor som inte sedan håller att lyfta. Än mindre går de att bära i trappor. Även om det i vissa fall går att köra lådorna hela vägen till bilen och sedan in i ny fastighet, är det alltid bra att låta en flyttfirma ta hand om helheten. På så vis kan man även luta sig tillbaks och känna sig säker på att det inte kommer några ytterligare kostnader till följd av att dyr utrustning gått sönder eller rasat under flytten.

För att hitta rätt flyttfirma i Stockholm för kontorsflytt kan man söka efter referenser eller fråga om försäkringar, priser och annat som är relevant för vem man skall anlita. Det finns ett kompetens och stort utbud att välja bland och många kan genomföra såväl företagsflyttar som flytt för privatpersoner. Allt för att det hela skall gå så enkelt och smidigt som möjligt.

Fastigheter

En fastighetsägare så väl som bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till så att det inte rasar ner is eller snö från taken som ska skada människor eller egendom. Om en fastighetsägare inte sköter sin takskottning i Stockholm så kan han bli ansvarig för detta både straffrättsligt så väl som skadeståndsrättsligt. Att anlita ett företag för att utföra takskottning i Stockholm är därmed en god idé. Det finns flera företag som erbjuder snöskottningsavtal som inkluderar bevakning. Att is och snö rasar ner från taken beror oftast på avsmältning. När solen lyser eller om det är värmeläckage från fastigheten så tinar snö och is, och börjar rasa. Detta kan innebära fara för person som passerar förbi fastigheten, så väl som egendom som står i anslutning till densamme.  Det går att investera i snörasskydd för att minska risken för snöras.

Få hjälp med takskottning i Stockholm

Anlita ett företag för att utföra din takskottning i Stockholm. De kan ofta erbjuda personal som är certifierade och har ett säkerhetstänk. Det kan vara en svår balansgång att utföra takskottning och ta bort istappar, så därför krävs det utbildade fackmän som vet vad de gör. Under vintersäsongen kan du skriva avtal med ett företag för att utföra takskottning så väl som snöröjning kring din fastighet. Ofta kan man välja mellan två avtal, den ena är takskottning avrop och innebär att det är ett akutavtal för snöröjning.

Du ringer företaget, som sedan kommer på plats inom 24 timmar för att skotta taket. Det andra avtalet som finns är Takskottning bevakning och innebär att du anlitar ett företag för att bevaka din fastighet. De ser till att taket alltid blir skottat så snart det behövs. Det är ditt ansvar och din skyldighet som fastighetsägare att se till att takskottning utförs.

 

kontor

När du är i färd med att arrangera en konferens på Lidingö finns det vissa saker du bör tänka på före evenemanget. Det finns flera olika typer av konferenser, bland annat ett evenemang där företaget informerar medarbetarna om en enskild fråga, inleder en viss kampanj eller planerar inför en särskild händelse. Det kan också röra sig om en möjlighet för en redan sammansvetsad grupp att träffas och diskutera den dagliga verksamheten, eller en sammankomst som syftar till att ta itu med ett hinder som organisationen står inför.

Oavsett vilken typ av konferens du har tänkt anordna är planering och förberedelser två nycklar till ett framgångsrikt evenemang. Du behöver ha klart för dig vad syftet med konferensen är. Att skriva ner och senare dela med dig av syftet på exempelvis en whiteboardtavla kan vara ett bra sätt att börja konferensen och hålla deltagarna fokuserade. Det kan förstås finnas många anledningar till konferensen, bland annat att ni ska planera verksamhetens nästa drag eller diskutera de ekonomiska bitarna. Det viktiga är att du är på det klara med av vilken anledning ni ska träffas.

Hitta en lokal för konferens på Lidingö

Nästa steg är att besluta om när konferensen ska äga rum. Ska den gå av stapeln under arbetstid, kvällstid eller på helgen? Här bör du ha i åtanke att deltagarna kan ha olika scheman i sin vardag och att det kan vara svårt att få många deltagare att komma utanför ordinarie arbetstid. Om så är fallet kanske du bör anordna två konferenser?

Det är också viktigt att hitta en lämplig lokal för evenemanget. Som tur är finns det gott om passande lokaler för konferens på Lidingö och i närområdet. Se till att välja en lokal som är tillräckligt stor för att utan problem rymma alla deltagare, men som samtidigt inte är alltför stor. Att hyra en stor konferensanläggning för endast ett tjugotal deltagare är oftast inte optimalt. Se till att lokalen är tillgänglig om vissa deltagare till exempel är rullstolsburna eller har nedsatt hörsel. Vissa personer kan avskräckas av att delta på konferenser i vissa fastigheter, till exempel pubar eller religiösa byggnader. Här finns tips om en av de främsta inom konferens på Lidingö.

I god tid före evenemanget bör du också planera inför konferensen och bland annat ta fram en agenda. För alla konferenser utom de allra minsta kan det också vara bra att utse en person som har i uppgift att säkerställa att konferensen är effektiv och att deltagarna får möjligheten att vara involverade i de beslut som fattas.

företagsutbildning

Excel ger dig möjligheten till villkorsstyrd formatering, vilket är användbart då det låter dig skapa ett färgschema eller en inforuta. Genom att installera PowerPivot, vilket är ett kostnadsfritt tillägg till Excel som Microsoft har utvecklat, kan du ytterligare utöka Excels uppsättning av funktioner. Du kan då skapa en instrumentpanel med en beräknad kolumn som använder funktionella ekvationer, eller skapa en pivottabell som till exempel visar försäljningen så här långt under det nuvarande verksamhetsåret.

Som användare av programmet kan du dessutom skapa ett pivotdiagram på instrumentbrädan i Excel, där du kan visualisera data i ett tabulerat format. Begränsningarna för den information som kan visas i instrumentbrädan sätts i princip av fantasin. Det finns nämligen inget standardutseende på dessa instrumentpaneler, utan var och en kommer att vara annorlunda och anpassas till den information som visas på den. Med hjälp av filtren som är placerade överst på instrumentpanelen kan du anpassa vilka uppgifter du vill visa. En bra instrumentpanel låter dig klicka på en rad eller linje, och på så vis få se mer information om den siffra du har klickat på eller varför inte en mer detaljerad rapport?

Vässa dina kunskaper vid Excelutbildning

Låter ovanstående stycken om instrumentpaneler och PowerPivot som rena rama grekiskan? Om så är fallet, kan du med fördel gå en excel utbildning för att lära dig mer om detta fantastiska programs alla funktioner! Genom att anlita en riktigt bra utbildare i Excel, har du goda möjligheter att styra över utbildningens innehåll. Det innebär att du och dina medarbetare inte behöver gå en standardiserad excelutbildning för att lära er allt från A till Ö, om det inte är just det ni önskar göra. Om ni främst är intresserade av att lära er mer om hur man på bästa sätt kan använda Excel som ett beslutsstöd, bör ni kanske fundera på om det inte är en skräddarsydd excel utbildning som ni egentligen skulle ha mest nytta av.

Excel är ett stort och mångfacetterat program som har en uppsjö av olika användningsområden. Det är därför i det närmaste omöjligt, och dessutom ganska onödigt, att lära sig precis varenda funktion som programmet har att erbjuda om man ändå inte kommer att använda dessa sedan i sitt arbete. En skräddarsydd excelutbildning kan anpassas efter just de krav och önskemål på utbildningen som du och ditt företag har. Det kan också innebära att utbildningen blir något kortare, även om få saker i slutändan är lika tids- och kostnadseffektiva som att utbilda sina medarbetare i Excel.

Finans

I PPM-systemet är utbudet av råvarufonder idag väldigt begränsat. För den som investerar i fonder utanför premiepensionssystemet är urvalet av sådana desto bättre. Om du inte tror att råvarupriserna kommer att öka framöver, kan Advisor Världen istället vara en intressant fond. Det är en aktivt förvaltad aktiefond vars fokus skiftar över tid, beroende på hur de globala börsmarknaderna förändras. Fondförvaltaren kan alltså välja att satsa på råvaror om läget anses vara det rätta, men har också möjlighet att placera i en rad olika andra branscher och marknader. Denna fond är också valbar i PPM-systemet, där den har PPM-nummer 874032.

Advisor Världen har haft en värdeutveckling under 2015 på +13,72 procent och fondförmögenheten samma år uppgick till 4,06 miljarder kronor. Den genomsnittliga värdeutvecklingen de senaste 5 åren är 9,55 procent (11,16 procent efter den rabatt du som PPM-sparare erhåller). Per den 30 september i år bestod fondens innehav av 45 st värdepapper. Fondens 10 största innehav vid samma tidpunkt var följande:

 • Amazon (4,1%)
 • Adidas (3,7%)
 • Pandora (3,3%)
 • Investor (3,2%)
 • Bank of America (3,2%)
 • Facebook (3,2%)
 • Walt Disney (3,0%)
 • Electronic Arts (3,0%)
 • Johnson & Johnson (2,6%)
 • Nike (2,6%)

Priserna på järnmalm ökar igen

Omkring 1200-talet f.Kr. ersatte järnet brons som val av metall vid tillverkning av vapen och verktyg i såväl Europa som Mellanöstern, vilket också är anledningen till att man kallar denna tid för just järnåldern. Stora fyndigheter upptäcktes i USA och Australien under mitten av 1800-talet, vilket gav upphov till en era med kommersiell gruvverksamhet som drev på den industriella tillväxten. Australiens huvudmarknad av Japan, även om exporten till landet stoppades 1938, på grund av misstankar om att transporterna var adresserade till fabriker som tillverkade krigsmateriel under det andra kinesisk-japanska kriget. Under de spända åren före andra världskrigets utbrott, ansåg många australiensare att landets reserver var begränsade. Upptäckter från 1950-talet visade dock att Australien satt på ungefär en fjärdedel av världens järnmalm, följt av Brasilien på 17 procent.

Fram till 2010 sattes priserna till stor del genom årskontrakt i privata förhandlingar mellan leverantörerna och deras största kunder, vilket under flera årtionden i huvudsakligen var japanska kunder. Systemet kollapsade eftersom priset för omedelbar leverans bara ökade och ökade, vilket ledde till att referenspriser för kortare kontrakt användes som referenspriser och sattes på daglig basis. Den globala marknaden för järnmalm är värd över 2 000 miljarder, vilket gör den till den tredje största råvarumarknaden efter olja och gas.

Kina är den ledande importören av järnmalm

Järn utgör ungefär 5 procent av jordskorpan och är ett av de vanligaste grundämnena på vår planet. En av de platser där järn istället är en bristvara är Kina. I takt med att urbaniseringen i landet tog fart för drygt ett decennium sedan, började Kina importera stora mängder järnmalm för att kunna producera det stål som krävdes för att bygga ut landets infrastruktur. I samband med detta gick startskottet för en tävling bland världens leverantörer av järnmalm, där alla ville ha en del av den kaka som Kinas behov av detsamma utgjorde. Detta ledde till stigande priser och att metall från de mest avlägsna hörnen av världen skeppades till Kina.

Fallande priser drabbade branschen hårt

I och med avmattningen i den kinesiska tillväxten, sprack järnbubblan. Priserna på järnmalm störtdök, och de stora producenterna i Brasilien och Australien konkurrerade ut de dyrare rivalerna från bland annat Sverige, Sydafrika och Iran. Denna svacka utlöste också en debatt i Australien angående huruvida landet slösar bort den rikedom som deras järnmalm utgör eller inte.

Från sin toppnotering under 2011, föll priset på järnmalm ordentligt. Från februari 2011 till december 2015, hade priset sjunkit med inte med inte mindre än 78,9 procent! Priserna återhämtade sig något i början av 2016, till följd av att de kinesiska beslutsfattarna indikerade att de skulle stödja den ekonomiska tillväxten. Flera analytiker förutspådde dock att denna uppgång skulle bli kortlivad. Mindre konkurrenter beskyllde braslianska Vale och de två australiensiska jättarna Rio Tinto och BHP Billiton för att förvärra det globala överflödet av tillgång på järnmalm.

Järnmalmspriserna håller på att återhämta sig

Priset på järnmalm sjönk ner under 40 dollar per ton mot slutet av 2015, vilket fick bedömare att förutspå att bara en handfull producenter skulle överleva – de största producenterna samt de verksamheter med lägst kostnader. Vissa analytiker menade också att priserna på järnmalm nu skulle återvända till sina historiska nivåer, och att det lägre priset gynnar användare av stål, som till exempel byggföretag och biltillverkare. Sedan december förra året, då priset på järnmalm nådde sin lägsta notering sedan december 2007, har dock priset börjat stiga igen. I september i år låg priset på knappt 57 dollar per ton, vilket innebär en ökning på hela 43 procent sedan december 2015.

Kinas import av järnmalm fortsätter öka

Kina fortsätter att konsumera över två tredjedelar av den globala järnmalmsexporten, och producerar hälften av det stål som produceras världen över. Efterfrågan på stål i landet har dock kulminerat enligt många analytiker, vilket resulterar i en alltför stor tillgång på marknaden. Därför ökade de kinesiska stålproducenterna exporten av stål med en femtedel under 2015. Under september månad ökade Kina sin import av järnmalm med 92,99 miljoner ton, vilket innebär en ökning på 6,0 procent jämfört med augusti månad och 8,0 procent jämfört med september månad förra året. Sammantaget har en ökning av importen med 9,1 procent skett under 2016. Under 2015 ökade importen med 2,2 procent jämfört med 2014.

Järnmalmsproducenterna ligger naturligtvis inte på latsidan, utan Rio Tinto ökade sin produktion av järnmalm med 2 procent under årets tredje kvartal. Även BHP Billiton, som är ett av de största gruvbolagen i världen, har också meddelat att de ökar sin produktion av järnmalm. Det finns med andra ord tecken som visar att järnmalmsindustrin kan vara på väg att återhämta sig efter det bakslag som den spruckna bubblan innebar för branschen. Om du tror att järnmalmspriserna kommer att fortsätta öka framöver, kan fonder som placerar i företag inom råvarubranschen vara någonting att titta närmare på.

kontor

För nästan 80 år sen satt amerikanerna Bill Hewlett och Dave Packard i ett garage i Kalifornien och funderade på om det kanske skulle kunna vara en bra idé att starta ett företag som kunde tillverka och sälja tongeneratorer. De kom fram till att det nog skulle kunna fungera och grundade ett idag hyfsat välkänt företag som heter Hewlett Packard. Att hitta toner till HP skrivare eller färg till bläckversionerna går snabbt. Välkända märkens toner och bläck finns i  större elektroniksortiment runt omkring i världen.

I massor av årtionden producerade det så småningom börsnoterade företaget det mesta inom datorbranschen: PCs, servrar, digitalkameror, miniräknare och skrivare. Särskilt skrivarna har de blivit uppmärksammade för, och deras printers används numera av både stora multinationella företag och fattiga studenter över hela världen.

2015 valde ledningen att splittra företaget i två delar: HP Inc, som fortsätter göra skrivare och datorer, och Hewlett Packard Enterprises, som kör vidare med servrar och nätverk som sina främsta sysselsättningar.

Printa hemma

Att ha en egen skrivare hemma har inte alltid varit en självklarhet. När de små skrivarna som kunde kopplas till en persondator kom, så var det främst bibliotek, copyshops och andra offentliga ställen som hade dem. Dit fick man vackert ta sitt material, kanske på en old school diskett, för att få det utskrivet. Men nu! Nu har nästan varje hushåll en egen skrivare, till exempel från HP, och kan dra nytta av dess fördelar. Det är smidigare, billigare och mer praktiskt att slippa sticka till biblioteket eller jobbet för att skriva ut.

Det finns en mängd grejer som det är smidigt att kunna skriva ut hemma, till exempel:

 • Inbjudningskort
 • Blanketter som behövs fyllas i
 • Flygbiljetter och boardinpass
 • Lappar till olika sammanhang
 • Listor

Ha kul med din HP-skrivare

Har man dessutom en fiffig HP-skrivare hemma så kan man ju passa på att ha lite roligt med den. Det kostar nästan ingenting att fylla på bläckpatronerna och papper är ju lika billigt det.

Det går till exempel att skapa fantastiska kort med HPs Envy-skrivare. Den skriver ut både bilder och text av högsta kvalitet. Man behöver inte ens vänta på att någon ska fylla år, att julen ska komma eller att det är Mors dag. Alla blir glada för ett fint, personligt kort utskrivet på ett fint papper. Svårare än så behöver det inte vara att göra någon glad.

handel

Att starta och driva ett riktigt framgångsrikt företag är någonting många drömmer om men få förunnat. E-handelsentreprenören Daniel Mühlbach har trots sin ringa ålder (41 år) hunnit bygga upp inte bara ett utan två framgångsrika e-handelsföretag från grunden. Efter att vid Luleå tekniska universitet ha tagit civilingenjörsexamen i industriell ekonomi grundade han 1999 optikbutiken Lensway. Hans affärsidé var att sälja billiga linser på internet och hans målgrupp var studenter. Daniel lyckas tillsammans med sin affärspartner utveckla verksamheten till ett allt större företag som inom fem år omsatte 100 miljoner kronor.

År 2004 sålde han företaget men fortsatte att vara verksam i det. Sex år senare, 2010, var det dags för nästa e-handelssatsning då Daniel grundade skobutiken Footway, som idag är en av landets snabbast växande e-butiker. Daniel Mühlbach är idag VD för Footway och Brandos samt sitter i styrelsen för Byggmax och Solidar Pension. Han är en av svensk e-handels pionjärer och anses av många vara en av Sveriges ledande e-handelsentreprenörer.

Framgångssagan Footway

Footway grundades 2010 och lanserades 2011 som en e-handelsbutik med försäljning av barn-, dam- och herrskor. Inom bara ett par år lyckades Daniel ännu en gång bygga upp ett e-handelsföretag från en idé till att bli ett varumärke att räkna med och efter succén med Lensway hade han inte svårt att hitta investerare. Konkurrenten Heppo, då ägd av CDON Group, köptes 2013 upp av Footway och likaså majoriteten av Brandos – även de en konkurrerande skobutik på internet. Heppo ansågs sakna potential och avvecklades därför medan Footway 2014 köpte även resten av Brandos som nu blev en del av Footway. I samband med uppköpet av Brandos gjordes förutom en satsning på att integrera de bägge bolagen också investeringar för att förbättra logistiken.

Året därpå köptes även RunForest, en e-butik specialiserad på löparskor, upp av Footway som i och med detta förvärv blev en större aktör på sportskomarknaden. Under sommaren 2015 noterades Footway på börsen och dess framgångssaga har bara fortsatt. Från en omsättning på 17 miljoner kronor 2012 har bolagets omsättning växt till 54 miljoner året därpå, 95 miljoner 2014 och cirka 250 miljoner förra året! När det gäller skobutiker på nätet är Footway och den tidigare konkurrenten Brandos två av de allra största varumärkena på den inhemska marknaden. Med kunder i de tre skandinaviska länderna samt Finland, en VD som uppenbarligen kan det här med e-handel och en ständigt växande marknadsandel ser Footways framtid lika ljus ut som dess historia. Fakta och info om Daniel Mühlbach finns i denna artikel.

Internetinkomst

Internet har gått från att vara en hobby för teknikintresserade till att utgöra en global plattform för både företag, utbildningar, organisationer samt för interaktion i sociala nätverk. Det förekommer otaliga exempel på hur människor gått från att sitta vakna med en dator och ett modem till att bygga stora företag och en stabil tillvaro. Allt via nätet!

Efterfrågan och utbud är en regel även när det kommer till internet och det finns ibland en övertro till att man enkelt och snabbt skall kunna bli förmögen på internet. Detta har resulterat i att mer eller mindre ljusskygga aktörer kunnat sälja ”enkla vägar till miljarderna”. Som väntat har dessa koncept sällan inneburit någon större ekonomisk vinning för de som hoppat på karusellen. Dock finns det sätt att lugnt och metodiskt bygga upp en inkomst via nätet. Dock krävs det en arbetsinsats och viss kunskap om hur man skall göra.

Domäner från a till ö

I jakten på en internetverksamhet finns det hyllmeter av information att gå igenom. Därtill forum där såväl bra tankar som naiva strategier florerar. Det är inte utan att flera ger upp längs vägen och en tillförlitlig tutorial för ekonomisk framgång är svår att hitta. Senare tid har dock inneburit en rad möjligheter då framgångsrika personer valt att dela med sig av sina upplägg och strategier. Ett exempel är denna sida om att tjäna pengar på domäner. Här kommer livesändningar där tittare kan ställa frågor och få tips om hur man tjänar pengar från domäner! Webbplatsen drivs av Anders Tibbling som under de senaste 10 åren drivit upp ett antal företag på nätet. Senast i raden är de två bolagen Möteskonsulterna i Stockholm HB och Webbstream Stockholm AB vilka startats och drivs tillsammans med Jonas Brattgård.

De som är intresserade av att börja jobba via internet har en hel del intressant och bra information att hitta via Webbplatsen.

Finans

Ränta är det begrepp vi talar om som priset på lån av pengar. Räntan betalas av den som lånat pengar. Lånar du pengar av en bank, så kallas det för låneränta och hur dess villkor ser ut bestäms innan du lånar. Sätter du in egna pengar på ett konto i bank, så kan man säga att du ”lånar ut” pengar till banken och får då något som kallas för inlåningsränta.

 
Ett annat uttryck är räntesats. Den visar storleken på räntan och anges oftast som en procentsats av lånebeloppet. Den kan vara på ett år eller en bestämd betalningsperiod.

 
Nominell ränta, är den grundläggande räntan du betalar för ditt lån. Det är denna ränta som du ser på ditt lånebesked om du lånar pengar. Den brukar anges för ett år.

 
Effektiv ränta, är något som för många är svår att förstå sig på. När man talar effektiv ränta menar man lånets alla kostnader. Genom att beräkna den effektiva räntan tar man hänsyn till alla kostnadsbelagda delar av lånet och får fram en mer rättvis bild rörande vad lånet kommer att kosta i slutändan. Den effektiva räntan fungerar lite som ett jämförpris och tar i beaktande fasta avgifter rörande lånet och den årliga räntan på lånebeloppet. Det är enklare att få fram vad den totala kostnaden på ett lån blir, om du vet vad den effektiva räntan ligger på.

 
Ett lån kan ha något som heter rörlig ränta. Det innebär att räntesatsen styrs av marknadsräntan, eller av ett index. Fast ränta, betyder att räntesatsen är bestämd under en viss tid, ofta på ett par år i taget.

 
Själva begreppet ränta har alltså helt olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det används. För den person som sparar pengar på ett bankkonto kan räntan bli ett sätt att tjäna pengar, medan det blir en kostnad för någon som lånat pengar.

 
Räntor kan variera beroende på bank och om det är ett lån vi pratar om. Små snabba lån, har ofta högre ränta än vad ett vanligt banklån med säkerhet har. Detta har bland annat att göra med riskerna som kreditgivarna tar.