Finans

Vad är ränta?

Ränta är det begrepp vi talar om som priset på lån av pengar. Räntan betalas av den som lånat pengar. Lånar du pengar av en bank, så kallas det för låneränta och hur dess villkor ser ut bestäms innan du lånar. Sätter du in egna pengar på ett konto i bank, så kan man säga att du ”lånar ut” pengar till banken och får då något som kallas för inlåningsränta.

 
Ett annat uttryck är räntesats. Den visar storleken på räntan och anges oftast som en procentsats av lånebeloppet. Den kan vara på ett år eller en bestämd betalningsperiod.

 
Nominell ränta, är den grundläggande räntan du betalar för ditt lån. Det är denna ränta som du ser på ditt lånebesked om du lånar pengar. Den brukar anges för ett år.

 
Effektiv ränta, är något som för många är svår att förstå sig på. När man talar effektiv ränta menar man lånets alla kostnader. Genom att beräkna den effektiva räntan tar man hänsyn till alla kostnadsbelagda delar av lånet och får fram en mer rättvis bild rörande vad lånet kommer att kosta i slutändan. Den effektiva räntan fungerar lite som ett jämförpris och tar i beaktande fasta avgifter rörande lånet och den årliga räntan på lånebeloppet. Det är enklare att få fram vad den totala kostnaden på ett lån blir, om du vet vad den effektiva räntan ligger på.

 
Ett lån kan ha något som heter rörlig ränta. Det innebär att räntesatsen styrs av marknadsräntan, eller av ett index. Fast ränta, betyder att räntesatsen är bestämd under en viss tid, ofta på ett par år i taget.

 
Själva begreppet ränta har alltså helt olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det används. För den person som sparar pengar på ett bankkonto kan räntan bli ett sätt att tjäna pengar, medan det blir en kostnad för någon som lånat pengar.

 
Räntor kan variera beroende på bank och om det är ett lån vi pratar om. Små snabba lån, har ofta högre ränta än vad ett vanligt banklån med säkerhet har. Detta har bland annat att göra med riskerna som kreditgivarna tar.