Internetinkomst

Hur du kan tjäna pengar på domäner

Internet har gått från att vara en hobby för teknikintresserade till att utgöra en global plattform för både företag, utbildningar, organisationer samt för interaktion i sociala nätverk. Det förekommer otaliga exempel på hur människor gått från att sitta vakna med en dator och ett modem till att bygga stora företag och en stabil tillvaro. Allt via nätet!

Efterfrågan och utbud är en regel även när det kommer till internet och det finns ibland en övertro till att man enkelt och snabbt skall kunna bli förmögen på internet. Detta har resulterat i att mer eller mindre ljusskygga aktörer kunnat sälja ”enkla vägar till miljarderna”. Som väntat har dessa koncept sällan inneburit någon större ekonomisk vinning för de som hoppat på karusellen. Dock finns det sätt att lugnt och metodiskt bygga upp en inkomst via nätet. Dock krävs det en arbetsinsats och viss kunskap om hur man skall göra.

Domäner från a till ö

I jakten på en internetverksamhet finns det hyllmeter av information att gå igenom. Därtill forum där såväl bra tankar som naiva strategier florerar. Det är inte utan att flera ger upp längs vägen och en tillförlitlig tutorial för ekonomisk framgång är svår att hitta. Senare tid har dock inneburit en rad möjligheter då framgångsrika personer valt att dela med sig av sina upplägg och strategier. Ett exempel är denna sida om att tjäna pengar på domäner. Här kommer livesändningar där tittare kan ställa frågor och få tips om hur man tjänar pengar från domäner! Webbplatsen drivs av Anders Tibbling som under de senaste 10 åren drivit upp ett antal företag på nätet. Senast i raden är de två bolagen Möteskonsulterna i Stockholm HB och Webbstream Stockholm AB vilka startats och drivs tillsammans med Jonas Brattgård.

De som är intresserade av att börja jobba via internet har en hel del intressant och bra information att hitta via Webbplatsen.