kontor

Anordna lyckad konferens på Lidingö

När du är i färd med att arrangera en konferens på Lidingö finns det vissa saker du bör tänka på före evenemanget. Det finns flera olika typer av konferenser, bland annat ett evenemang där företaget informerar medarbetarna om en enskild fråga, inleder en viss kampanj eller planerar inför en särskild händelse. Det kan också röra sig om en möjlighet för en redan sammansvetsad grupp att träffas och diskutera den dagliga verksamheten, eller en sammankomst som syftar till att ta itu med ett hinder som organisationen står inför.

Oavsett vilken typ av konferens du har tänkt anordna är planering och förberedelser två nycklar till ett framgångsrikt evenemang. Du behöver ha klart för dig vad syftet med konferensen är. Att skriva ner och senare dela med dig av syftet på exempelvis en whiteboardtavla kan vara ett bra sätt att börja konferensen och hålla deltagarna fokuserade. Det kan förstås finnas många anledningar till konferensen, bland annat att ni ska planera verksamhetens nästa drag eller diskutera de ekonomiska bitarna. Det viktiga är att du är på det klara med av vilken anledning ni ska träffas.

Hitta en lokal för konferens på Lidingö

Nästa steg är att besluta om när konferensen ska äga rum. Ska den gå av stapeln under arbetstid, kvällstid eller på helgen? Här bör du ha i åtanke att deltagarna kan ha olika scheman i sin vardag och att det kan vara svårt att få många deltagare att komma utanför ordinarie arbetstid. Om så är fallet kanske du bör anordna två konferenser?

Det är också viktigt att hitta en lämplig lokal för evenemanget. Som tur är finns det gott om passande lokaler för konferens på Lidingö och i närområdet. Se till att välja en lokal som är tillräckligt stor för att utan problem rymma alla deltagare, men som samtidigt inte är alltför stor. Att hyra en stor konferensanläggning för endast ett tjugotal deltagare är oftast inte optimalt. Se till att lokalen är tillgänglig om vissa deltagare till exempel är rullstolsburna eller har nedsatt hörsel. Vissa personer kan avskräckas av att delta på konferenser i vissa fastigheter, till exempel pubar eller religiösa byggnader. Här finns tips om en av de främsta inom konferens på Lidingö.

I god tid före evenemanget bör du också planera inför konferensen och bland annat ta fram en agenda. För alla konferenser utom de allra minsta kan det också vara bra att utse en person som har i uppgift att säkerställa att konferensen är effektiv och att deltagarna får möjligheten att vara involverade i de beslut som fattas.