företagsutbildning

Förkortningen UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är ett etablerat koncept med träning och utbildningar där man får hjälp med att bli en bättre ledare och allt som kommer därtill. Konflikthantering, kommunikation, gruppens gemensamma utveckling, individen i gruppen med mera. Kurserna har hållits i 30 års tid så det är ett team med gedigen erfarenhet och kompetens som kommer att vägleda er framåt. Det finns ett stort intresse för UGL kurser i Göteborg. Företag bokar in flertalet individer för att satsa på sina egna utbildningar och kompetens.

Vem ska gå den här kursen? Alla är sällan svaret på en målgrupp men UGL vänder sig till alla personer oavsett nivå eller hierarki inom gruppen. Meningen är att alla ska lära sig känna ansvar, mognad och framför allt att våga bli en ledare – om man för tillfället befinner sig långt ner på hierarkiskalan på företaget. Vi jobbar med självförtroende och självkänsla och att lära sig att inte vänta på förändringar utan att vara den som ser till att förändringar blir av. Det spelar inte heller någon roll om du jobbar inom landsting, kommunalt eller inom den privata sektorn och näringslivet. Kurserna är anpassade att kunna hantera olika typer av verksamhetsområden.

Intensiv UGL kurs i Göteborg

Eftersom vi erbjuder våra kursdeltagare högt tempo och ett driv att komma framåt gäller det att alla deltagarna är på samma nivå engagemangsmässigt. Det är långa och ibland krävande dagar och vi rekommenderar därför att man gör klart för sig att livssituationen kan bli något påfrestande under tiden man går hos oss. Detta eftersom deltagarna har ett krav på oss att komma framåt, därför kan vi inte sakta ner i tempo för att vänta in deltagare som missat seminarier eller inte förberett sig ordentligt.

Vår ambition när du kommer härifrån är att du ska ha fått en tydligare och rakare uppfattning om vad som ligger i ett bra ledarskap. Mekanismerna och de psykologiska aspekterna bakom att få en grupp att dra åt samma håll. Hur löser man problem i gruppdynamiken på en arbetsplats? Är det rättvist att behandla alla lika? Vems sida ska man ta i en konflikt? Har chefen alltid rätt? Många frågor som vi dagligen möter på våra arbetsplatser men som har olika svar beroende på situation och bolag. Vi hjälper dig att se mekanismerna bakom, ger dig underlaget till att bli en bättre ledare och på så sätt göra din grupp mer effektiv.

företagsutbildning

Excel ger dig möjligheten till villkorsstyrd formatering, vilket är användbart då det låter dig skapa ett färgschema eller en inforuta. Genom att installera PowerPivot, vilket är ett kostnadsfritt tillägg till Excel som Microsoft har utvecklat, kan du ytterligare utöka Excels uppsättning av funktioner. Du kan då skapa en instrumentpanel med en beräknad kolumn som använder funktionella ekvationer, eller skapa en pivottabell som till exempel visar försäljningen så här långt under det nuvarande verksamhetsåret.

Som användare av programmet kan du dessutom skapa ett pivotdiagram på instrumentbrädan i Excel, där du kan visualisera data i ett tabulerat format. Begränsningarna för den information som kan visas i instrumentbrädan sätts i princip av fantasin. Det finns nämligen inget standardutseende på dessa instrumentpaneler, utan var och en kommer att vara annorlunda och anpassas till den information som visas på den. Med hjälp av filtren som är placerade överst på instrumentpanelen kan du anpassa vilka uppgifter du vill visa. En bra instrumentpanel låter dig klicka på en rad eller linje, och på så vis få se mer information om den siffra du har klickat på eller varför inte en mer detaljerad rapport?

Vässa dina kunskaper vid Excelutbildning

Låter ovanstående stycken om instrumentpaneler och PowerPivot som rena rama grekiskan? Om så är fallet, kan du med fördel gå en excel utbildning för att lära dig mer om detta fantastiska programs alla funktioner! Genom att anlita en riktigt bra utbildare i Excel, har du goda möjligheter att styra över utbildningens innehåll. Det innebär att du och dina medarbetare inte behöver gå en standardiserad excelutbildning för att lära er allt från A till Ö, om det inte är just det ni önskar göra. Om ni främst är intresserade av att lära er mer om hur man på bästa sätt kan använda Excel som ett beslutsstöd, bör ni kanske fundera på om det inte är en skräddarsydd excel utbildning som ni egentligen skulle ha mest nytta av.

Excel är ett stort och mångfacetterat program som har en uppsjö av olika användningsområden. Det är därför i det närmaste omöjligt, och dessutom ganska onödigt, att lära sig precis varenda funktion som programmet har att erbjuda om man ändå inte kommer att använda dessa sedan i sitt arbete. En skräddarsydd excelutbildning kan anpassas efter just de krav och önskemål på utbildningen som du och ditt företag har. Det kan också innebära att utbildningen blir något kortare, även om få saker i slutändan är lika tids- och kostnadseffektiva som att utbilda sina medarbetare i Excel.