Näringsliv

Att hålla våra städer och samhällen rena och trivsamma är en gemensam uppgift. I detta sammanhang spelar hundlatriner, speciellt utformade papperskorgar för hundbajspåsar, en viktig roll. De bidrar till att skapa renare och trevligare miljöer för både hundägare och andra besökare i offentliga utrymmen. En hundlatrin är en papperskorg designad specifikt för hundbajspåsar. Dessa är ofta utrustade med lock och tydliga dekaler som visar att de är avsedda för just hundavfall. Deras design och placering är avsedda för att underlätta för hundägare att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om sina hundars avfall, vilket bidrar till en renare miljö i parker, längs promenadstråk och i bostadsområden. En väl fungerande stadspark har ofta ett stort antal hundlatriner.

Varför är hundlatriner viktiga?

Hundlatriner spelar en avgörande roll i att upprätthålla renheten i offentliga utrymmen. Detta är några av de argument som finns för hundlatriner.

 • Ren och inbjudande miljö:Genom att erbjuda en specifik plats för hundavfall undviks oönskad nedskräpning, vilket gör offentliga platser mer inbjudande och trivsamma.
 • Hållbarhet: Hundlatriner är designade för att tåla hårda utomhusklimat och är ofta gjorda av hållbara material som är galvade och pulverlackerade för att stå emot tidens tand.
 • Framhäver ansvarstagande: Genom att tillhandahålla hundlatriner uppmuntras hundägare att ta ansvar för sina husdjur, vilket ökar medvetenheten och bidrar till en renare miljö.

Placering och användning

Hundlatriner bör placeras strategiskt i områden där många hundägare ofta rör sig, som i stadsparker, längs promenadstråk och i bostadsområden. Det är viktigt att dessa är lättillgängliga och synliga, så att de används korrekt och effektivt.
För att en hundlatrin skall fylla sin funktion bör den:

 • Vara tydligt märkt för att enkelt kunna identifieras av hundägare.
 • Ha en praktisk design som underlättar användning och tömning.
 • Vara tillräckligt stor för att hantera den mängd avfall som genereras i området.
 • Erbjuda lock och öppna inkast för att hantera olika behov.

Det är viktigt att kommuner, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare tar ansvar för att tillhandahålla och underhålla hundlatriner. Regelbunden tömning och underhåll är nödvändigt för att säkerställa att de förblir funktionella och bidrar till en positiv användarupplevelse.

Näringsliv

En nattsjuksköterska är en sjuksköterska som arbetar under nattetid. Deras huvudsakliga ansvar är att övervaka patienter under natten och att ge medicinsk vård vid behov. Nattsjuksköterskor kan arbeta på sjukhus, vårdhem och andra medicinska anläggningar. Nattsjuksköterska lön kan variera beroende på flera faktorer, inklusive utbildning, erfarenhet och arbetsplats. Enligt statistik från SCB var den genomsnittliga årslönen för sjuksköterskor i Sverige 2020 cirka 437 000 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittlig lön för alla sjuksköterskor och att lönen för en nattsjuksköterska kan vara högre eller lägre beroende på deras specifika roll och arbetsplats.

Nattsjuksköterska lön översikt

Nattsjuksköterskor är viktiga medlemmar i sjukvårdsteamet som arbetar under natten. Deras ansvar inkluderar att övervaka patienter, administrera mediciner och behandla akuta medicinska tillstånd. För att utföra dessa uppgifter på ett effektivt sätt är det viktigt att nattsjuksköterskor får en rättvis lön. Lönen för nattsjuksköterskor varierar beroende på flera faktorer, inklusive utbildning, erfarenhet och arbetsplats. Enligt statistik från SCB var den genomsnittliga månadslönen för sjuksköterskor i Sverige 38 400 kronor år 2021. Enligt en undersökning från Vårdförbundet var den genomsnittliga månadslönen för nattsjuksköterskor i Sverige 38 800 kronor år 2021. Detta är något högre än den genomsnittliga lönen för sjuksköterskor generellt.

Medellön för nattsjuksköterskor

Medellönen för nattsjuksköterskor varierar beroende på region och arbetsplats. Enligt en undersökning från Lönestatistik.se var medellönen för nattsjuksköterskor i Stockholm 42 600 kronor i månaden, medan medellönen för nattsjuksköterskor i Göteborg var 39 500 kronor i månaden. Bruttolönen för nattsjuksköterskor inkluderar grundlön, tillägg för obekväm arbetstid och eventuella andra tillägg. Enligt en undersökning från Vårdförbundet var den genomsnittliga bruttolönen för nattsjuksköterskor i Sverige 48 400 kronor år 2021. Medianlönen för nattsjuksköterskor är den lön som ligger mitt emellan den högsta och lägsta lönen.

Enligt en undersökning från Lönestatistik.se var medianlönen för nattsjuksköterskor i Sverige 38 500 kronor i månaden år 2021. Sammanfattningsvis varierar lönen för nattsjuksköterskor beroende på flera faktorer, inklusive utbildning, erfarenhet och arbetsplats. Enligt statistik från SCB och Vårdförbundet var den genomsnittliga månadslönen för nattsjuksköterskor i Sverige 38 800 kronor år 2021. Medellönen, bruttolönen och medianlönen varierar beroende på region och arbetsplats.

Lönestatistik och datakällor

När man vill undersöka lönen för en nattsjuksköterska finns det flera olika datakällor att tillgå. Genom att studera lönestatistik kan man få en uppfattning om hur lönen för nattsjuksköterskor ser ut i genomsnitt. En av de mest använda datakällorna är Statistiska centralbyrån (SCB). De samlar in data om löner och andra ekonomiska faktorer från företag och organisationer runt om i landet. SCB publicerar sedan rapporter och statistik baserat på denna data. Det är vanligt att använda SCB data för att undersöka lönen för olika yrkesgrupper, inklusive nattsjuksköterskor.

En annan datakälla som kan vara användbar är Ratsits databas. Här kan man söka efter specifika personer och se deras bruttolön. Detta kan ge en mer individuell bild av lönen för nattsjuksköterskor, men det är viktigt att komma ihåg att bruttolön inte är samma sak som nettolön. Det är också värt att notera att lönestatistik kan variera beroende på vilken källa man använder. Det är därför viktigt att vara medveten om vilken datakälla man använder och hur denna data har samlats in.

Erfarenhet och utbildningsperspektiv

En nattsjuksköterska får en lön som varierar beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet och utbildning. Denna sektion kommer att diskutera hur dessa faktorer påverkar lönen för nattsjuksköterskor.

 • Erfarenhet
  Erfarenhet är en viktig faktor som påverkar lönen för nattsjuksköterskor. Ju mer erfarenhet en sjuksköterska har, desto högre lön kan hen förvänta sig. En nyutexaminerad sjuksköterska kan förvänta sig en ingångslön på cirka 25 000 till 30 000 kronor per månad. Efter ett par års erfarenhet kan lönen öka till cirka 35 000 till 40 000 kronor per månad.
 • Utbildning
  Utbildning är också en viktig faktor som påverkar lönen för nattsjuksköterskor. En sjuksköterska med högskolekompetens kan förvänta sig en högre lön än en sjuksköterska utan högskoleutbildning. En legitimerad sjuksköterska med högskolekompetens kan förvänta sig en ingångslön på cirka 30 000 till 35 000 kronor per månad. Efter ett par års erfarenhet kan lönen öka till cirka 40 000 till 45 000 kronor per månad.
 • Legitimation
  En legitimation är ett krav för att arbeta som sjuksköterska i Sverige. En legitimerad sjuksköterska kan förvänta sig en högre lön än en sjuksköterska som inte är legitimerad.
 • Högskolekompetens
  Högskolekompetens är också en viktig faktor som påverkar lönen för nattsjuksköterskor. En sjuksköterska med högskolekompetens kan förvänta sig en högre lön än en sjuksköterska utan högskoleutbildning.
 • Ingångslön
  Ingångslönen för en nattsjuksköterska varierar beroende på erfarenhet och utbildning. En nyutexaminerad sjuksköterska kan förvänta sig en ingångslön på cirka 25 000 till 30 000 kronor per månad.
 • Årslön
  En nattsjuksköterskas årslön varierar beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet och utbildning. En sjuksköterska med högskolekompetens och flera års erfarenhet kan förvänta sig en årslön på cirka 480 000 till 540 000 kronor.

  Lön baserat på geografi

  Nattsjuksköterskor i Sverige tjänar olika beroende på var de arbetar. Lönerna varierar beroende på region, stad och arbetsplats. Nedan följer en översikt över nattsjuksköterskors lön i några av de största städerna och regionerna i Sverige.

  • Stockholm
   Som Sveriges huvudstad är Stockholm en av de största arbetsmarknaderna för nattsjuksköterskor. Lönerna i Stockholm är generellt högre än i andra delar av landet på grund av högre levnadskostnader. Enligt statistik från SCB tjänar nattsjuksköterskor i Stockholm i genomsnitt 36 000-40 000 kronor i månaden.
  • Örebro
   I Örebro tjänar nattsjuksköterskor i genomsnitt mellan 30 000-33 000 kronor i månaden. Lönerna i Örebro är något lägre än i Stockholm, men fortfarande högre än i mindre städer och landsbygdsområden.
  • Södermanland
   I Södermanland tjänar nattsjuksköterskor i genomsnitt mellan 28 000-31 000 kronor i månaden. Lönerna i Södermanland är något lägre än i både Stockholm och Örebro.
  • Regionen
   Lönerna för nattsjuksköterskor i mindre städer och landsbygdsområden kan variera mycket beroende på arbetsplats och efterfrågan. Generellt sett tjänar nattsjuksköterskor i mindre städer och landsbygdsområden mindre än i större städer som Stockholm, Örebro och Södermanland. Det är viktigt att notera att dessa lönerna endast är genomsnittliga och att individuella löner kan variera beroende på faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildning och arbetsplats.

   Lön efter arbetsgivare och sektor

   När det gäller lönen för en nattsjuksköterska kan det variera beroende på arbetsgivare och sektor. Nedan följer en översikt över vad man kan förvänta sig att tjäna i olika sektorer och arbetsgivare.

   Offentlig sektor
   I den offentliga sektorn är lönen för nattsjuksköterskor vanligtvis reglerad av kollektivavtal. Lönen kan variera beroende på vilken region man arbetar i och vilken befattning man har. Generellt sett kan man förvänta sig att en nattsjuksköterska i den offentliga sektorn tjänar mellan 30 000 och 35 000 kronor i månaden.

   Privat sektor
   Inom den privata sektorn kan lönen för nattsjuksköterskor variera betydligt mer än inom den offentliga sektorn. Lönerna kan bero på faktorer som storleken på företaget, arbetsuppgifterna och arbetsgivarens ekonomiska styrka. Generellt sett kan man förvänta sig att en nattsjuksköterska i den privata sektorn tjänar mellan 25 000 och 40 000 kronor i månaden.

   Arbetsgivare
   Lönen för en nattsjuksköterska kan också variera beroende på arbetsgivare. Stora sjukhus och vårdinrättningar tenderar att betala högre löner än mindre vårdinrättningar. Arbetsgivarens ekonomiska styrka och budget kan också påverka lönen. Generellt sett kan man förvänta sig att en nattsjuksköterska som arbetar för en stor arbetsgivare tjänar mer än en som arbetar för en mindre arbetsgivare. Det är viktigt att notera att lönen för en nattsjuksköterska kan variera beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter. Det är också viktigt att ta hänsyn till faktorer som arbetstider, förmåner och andra förmåner som kan påverka den totala ersättningen.

   

Näringsliv

Därför bör du ge gåvor till anställda

Att ge gåvor till anställda kan vara en vanlig företeelse i företagsvärlden och kan ha många fördelar. Gåvor kan till exempel vara ett sätt att visa uppskattning för anställdas hårda arbete, öka motivationen och bidra till en positiv företagskultur.

Fördelar med att ge gåvor till anställda

Några fördelar med att ge gåvor till anställda kan vara följande:

 • Ökad motivation. Att få en gåva kan öka anställdas motivation och engagemang på arbetsplatsen. Gåvor kan visa att företaget bryr sig om anställda och att deras arbete uppskattas. Detta kan leda till ökat engagemang och högre prestationer från anställda vilket i sin tur också gynnar företaget. En win-win-situation helt enkelt.
 • Bättre arbetsmiljö. Att ge gåvor till anställda kan bidra till en positiv arbetsmiljö och en mer positiv företagskultur. När anställda känner sig uppskattade och värderade är de mer benägna att trivas på jobbet och samarbeta med andra på arbetsplatsen.
 • Förbättrad relation mellan anställda och företag. Genom att ge gåvor kan företaget visa att de värdesätter och respekterar sina anställda. Detta kan öka lojaliteten mellan anställda och företaget, vilket kan resultera i ökad produktivitet och minskad personalomsättning.
 • Stärkt arbetslag. Gåvorna kan också hjälpa till att stärka arbetslaget, enheten eller hela företaget. När anställda får gåvor tillsammans kan det skapa en känsla av samhörighet och laganda. Detta kan bidra till en mer sammanhållen arbetsplats och bättre samarbete mellan de anställda.
 • En förbättrad image. Genom att ge en gåva till sina medarbetare kan företaget förbättra sin image och skapa en attraktiv arbetsplats. Detta kan leda till att företaget blir mer attraktivt för potentiella anställda och att nuvarande anställda stannar kvar längre på företaget.

Det är inte storleken på gåvan eller hur mycket den kostar som generellt har störst betydelse för de anställda. Det är dock viktigt att ge gåvor som är lämpliga för de anställda och att de ges med en uppriktig och genuin uppskattning för deras arbete och prestation. Genom att visa att man värdesätter och bryr sig om sina anställda kan företag skapa en mer positiv och produktiv arbetsmiljö där personalen mår bra och får uppskattning.

Näringsliv

Genom att kontrollera mobiloperatörernas täckningskartor går det att se var bra eller sämre täckning förväntas finnas. För de som söker ett abonnemang som kommer att användas på landsbygden är detta ett ”måste”.

Se mobiloperatörernas täckningskartor på dess hemsidor

På alla operatörers hemsidor finns interaktiva täckningskartor. På dessa går det att zooma in/ut mot specifika områden samt se om operatören anser det är god, ganska god eller dålig täckning. Det som primärt avgör detta är var masterna står i förhållande till varandra.

Alla täckningskartor samlade på en hemsida

Det finns även websidor där mobiloperatörernas täckningskartor är samlade. Fördelen är att besökaren enkelt kan jämföra olika alternativ. Även i detta fall är de interaktiva och det går därmed att zooma in ett specifikt område, söka på stad eller använda sin egen plats som utgångspunkt (använder mobilens GPS-koordinator).

Det går även att se aktuella driftsstörningar som kan påverka täckningen tillfälligt. Detta både via dessa samlingssidor samt operatörernas egna webbplatser.

Skillnad på 2G – 5 G

Inför att mobiloperatörernas täckningskartor används bör en kontroll ske om mobilen förväntas använda 2G, 3G, 4G eller 5G. Det är nämligen olika master som används och täckning som skapas. Det är få mobiler som idag använder 2G och ett par operatörer som enbart använder 3G och 4G.
Via täckningskartorna går det även att ange vad som önskas kontrolleras just utifrån denna punkt. Det vanligaste är att operatörerna använder 3G och 4G när det gäller uppkoppling för mobiler och surfplattor.

Men tänk på att…

Tänk på mobiloperatörernas täckningskartor presenterar ”teoretisk” täckning. Med andra ord är de skapade utifrån uträkningar var masterna står, dess styrka osv. Det finns alltid ”blinda fläckar” där det är svårt att ringa eller surfa. Det kan exempelvis vara:

 • Källare
  Beroende på källarens djup, och väggarnas tjocklek, kan det vara olika svårt att surfa/ringa i dem. Detsamma gäller exempelvis skyddsrum och liknande byggnader. I detta fall är skillnaden minimal mellan olika operatörer då en källare är ett inneslutande rum.
 • ”Gropar” i naturen
  De som har en sommarstuga i skogen bör inte förlita sig på mobiloperatörernas täckningskartor utan verkligen testa sig fram för att hitta bästa alternativet. Det sker enkelt genom att ett billigt kontantkort köps och används i sommarstugan. Bland annat kan ”blinda fläckar” uppstå i dalar och bakom bergsknallar.
Näringsliv

Om du någonsin har deltagit i ett evenemang med catering i Stockholm vet du hur stor inverkan det kan ha på helhetsupplevelsen. Maten är en stor del av varje evenemang, och när du anlitar en cateringfirma faller allt på plats. Men vad händer om du vill vara värd för ett eget evenemang? Hur kan du integrera catering i ditt evenemang utan att ge det all din uppmärksamhet? Läs vidare för att få idéer och råd från experterna. Cateringtjänster i Stockholm är perfekta för alla evenemang där maten spelar en framträdande roll för upplevelsen.

Dessa tjänster tar bort stressen och det tråkiga i att förbereda, servera och städa upp efter en måltid. Istället kan du fokusera på andra saker – som att se till att alla har roligt! Tipsen nedan kommer att ge dig en bra inblick i hur du kan göra catering för ditt nästa evenemang enkelt och lätt…

Hitta rätt cateringfirma för dina behov

Det första du vill göra när du planerar ett evenemang med catering är att hitta rätt cateringföretag i Stockholm för dina behov. Även om det finns många olika typer av cateringföretag – och många olika typer av cateringtjänster – vill du se till att du hittar den som passar bäst för den typ av evenemang som du vill anordna. Om du ska anordna ett evenemang utomhus vill du hitta ett cateringföretag som specialiserar sig på catering för utomhusbruk.

Du vill också se till att cateringföretaget i Stockholm har rätt licenser, försäkringar och tillstånd för ditt område. Om du anordnar ett inomhusevenemang har du lite större flexibilitet när det gäller valet av cateringföretag. Du vill dock fortfarande försäkra dig om att cateringföretaget har erfarenhet och kunskap för att arbeta med inomhusevenemang. Du vill också se till att cateringföretaget erbjuder den typ av tjänster som du vill ha.

Bestäm dig för en meny

När du har hittat rätt cateringföretag för dina behov vill du sätta dig ner med en representant för cateringföretaget och bestämma en meny för ditt evenemang. Att besluta om en meny är ett tvåvägssamtal mellan dig och din cateringfirma. Du vill diskutera din budget, dina kostrestriktioner och preferenser, och cateringrepresentanten vill veta vem som kommer att äta vid evenemanget, vilka förväntningar som finns och allt annat som kan hjälpa representanten att förbereda en meny som uppfyller dina behov. Några av de faktorer som du bör ta hänsyn till när du väljer meny är vilken typ av evenemang du ska anordna, vilken typ av atmosfär du vill skapa vid evenemanget, gästernas dietrestriktioner, din budget och årstiden.

Välj en anläggning

Nästa sak du vill göra är att välja en anläggning för ditt evenemang. Om du anordnar ett inomhusevenemang har du några olika alternativ för anläggningar, bland annat bankettsalar, kongresshallar, balsalar på hotell och mötesrum. Om du anordnar ett evenemang utomhus har du flera olika alternativ, t.ex. paviljonger och fält utomhus, parker, trädgårdar osv. Oavsett vilken typ av anläggning du väljer vill du se till att den har allt du behöver, inklusive el, bord, stolar och kök. Du kanske också vill anlita en anläggningsansvarig som hjälper dig med uppställning, städning och annan logistik.

Annonsera och marknadsföra ditt evenemang

Nästa sak du vill göra är att annonsera och marknadsföra ditt evenemang. Du kan göra detta på många olika sätt. Du kan placera annonser i lokala tidningar och tidskrifter. Du kan också skapa affischer och broschyrer som du kan placera ut på stan. Om du har medel kan du också skapa en webbplats för evenemanget där folk kan köpa biljetter, hitta mer information och få en virtuell rundtur i anläggningen. Du kan också be lokala radio- och tv-stationer att köra ett kort inslag om ditt evenemang. Detta kan vara ett utmärkt sätt att nå en stor publik på en gång. Du kan också be dina vänner och familjemedlemmar att hjälpa dig att sprida information om evenemanget. Det kan vara så enkelt som att be dem dela en affisch eller annons med sina vänner.

Slutsats

Som du kan se finns det många olika aspekter att ta hänsyn till när man planerar ett evenemang med catering. Du vill hitta rätt cateringföretag i Stockholm, bestämma dig för en meny, välja en anläggning, annonsera för ditt evenemang och mycket mer. Med alla dessa faktorer i åtanke är det enkelt och lätt att anordna ett evenemang med catering.

Näringsliv

Fler personer arbetar idag på distans än någonsin tidigare. Dessutom är gigekonomin på stark frammarsch i Sverige. Detta har lett till att efterfrågan är stor på delade kontor i Stockholm. En delad kontorsyta har förvisso en hel drös med fördelar jämfört med andra lösningar. Samtidigt kan denna lösning också bjuda på vissa utmaningar. För att ge en nyanserad bild av lösningen belyser vi nedan några av de nackdelar som du bör känna till!

Nackdelarna med att dela ett kontor i Stockholm med andra

Till nackdelarna hör att ett delat kontor i Stockholm kan:

 • Vara högljutt och inte erbjuda avskildhet. En nackdel med vissa kontorshotell och liknande i Stockholm är att arbetsmiljön är ganska högljudd. Dessutom kanske du inte erbjuds den avskildhet som du önskar. Å andra sidan får du istället ta del av en helt annan nivå av gemenskap och samhörighet än vad en egen kontorslokal erbjuder. Kontrollera gärna så kontorsytan har en någorlunda dämpad akustik. Ljudet av att höra någon annan dricka sitt kaffe kan nämligen driva dig till vansinne med tiden. Dessutom kan du vilja ha tillgång till ett konferensrum eller liknande om du har viktiga telefonsamtal eller möten under arbetsdagen.
 • Hysa konkurrenter under samma tak. Du kanske har kommit fram till att delat kontor i Stockholm är den ultimata arbetsmiljön för det arbete som du utför. Men det kan också betyda att en eller flera konkurrent(er) potentiellt sett kan ha insett detsamma och hyr en plats i samma lokal. Du kan dock vända detta till något positivt genom att se möjligheter istället för utmaningar. Kanske kan ni allesammans gynnas av att samarbeta istället för att konkurrera med varandra?
 • Skapa konflikter mellan olika personligheter. Det som kännetecknar en delad kontorsyta är att flera olika företag verkar på en ganska begränsad yta. Det betyder också att flera personligheter ska visats under ett och samma tak och verka på en gemensam yta. Därmed är det tyvärr oundvikligt att det ibland uppstår konflikter mellan olika personer. Detta kan bero på att personkemin inte är en bra kombination eller bero på andra anledningar. Det viktiga är att ni tillsammans kan lösa sådana konflikter för att undvika att de förvärras och ger allvarliga konsekvenser.
Näringsliv

E-butiken Teknikhallen nås via www.teknikhallen.se. Här presenteras fakta om webbplatsen, dess utbud och företaget bakom E-butiken.

Grundades 2013

Företaget grundades av två bröder som ville starta upp en E-handelsverksamhet. Valet föll på tillbehör till surfplattor och mobiler och första inköpet lades i en tom skrubb i hemmet. Som många andra företag började de alltså i en mycket liten skala.

Efter att ha byggt upp tydligare försäljningskanaler växte verksamheten och fram till 2021 hade de bytt lagerlokal tre gånger. Detta utifrån att behovet av större lokaler växte allt eftersom utbudet och efterfrågan på deras produkter ökade. I slutet av 2021 hade de lite drygt 15 000 produkter i lager.

Utbud via E-butiken

E-butiken (www.teknikhallen.se) består primärt av tillbehör till mobiler och surfplattor. Detta så som skydd, hörlurar, skal och skärmskydd. Den största kategorin är just skydd/skal. Men företaget har även ökat utbudet med åren. Via hemsidan går det även att hitta produkter inom ”Hem & Fritid” samt ”Hälsa”. När ett nytt mobilskal har beställts kan även exempelvis en massagepistol eller reflexväst läggas i varukorgen.

Även inom ”Hem & Fritid” finns produkter som går ”hand i hand” med mobiltillbehör. Bland annat säljer butiken silikonskal till fjärrkontroller till Apple TV. Produkter som därmed hittas inom ”Apple-familjen”. Produkterna hittas enklast via sökfunktionen eller filtreringsfunktionen på hemsidan. De som inte hittar den produkt som eftersöks kan kontakta företaget via ett formulär på hemsidan. Klicka på Kundservice i footern och sedan på ”Skicka en förfrågan”

Instagram – Facebook – Nyhetsbrev & www.teknikhallen.se

De som är intresserad av att följa Teknikhallen kan göra detta via flera olika vägar:

 • Instagram
  Är du den som hellre ser på bilder än läser produkttexter? Företagets flöde på Instagram har mängder av inspirerande bilder på produkter och presenttips.
 • Facebook
  Som de allra flesta företag är Teknikhallen även aktiv på Facebook. De som följer företaget kan vara med i tävlingar, se nyheter och få svar på enklare frågor.
 • Nyhetsbrev
  Längst ner på www.teknikhallen.se finns möjlighet att skriva upp sig för företagets nyhetsbrev. I dessa presenterar de nya produkter, erbjudanden och nyheter. Självklart går det enkelt att säga upp sig från dessa utskick om så önskas.
 • www.teknikhallen.se
  Hemsidan är ”navet” för företagets verksamhet. Det är här som alla produkter finns till salu och all information om företaget kan läsas.
Näringsliv

Marketing automation handlar om att man använder någon form av mjukvara för att automatiser marknadsföringsaktiviteter. På många marknadsavdelningar utförs nämligen repetitiva uppgifter som är ständigt återkommande och tar mycket tid att utföra. Två exempel på sådana är e-postmarknadsföring och att posta inlägg på sociala medier. Genom att automatisera dessa uppgifter kan du dels effektivisera denna typ av aktiviteter, men även erbjuda dina kunder en mer personlig upplevelse. https://www.rimarketing.se/ är en av de aktörer i branschen som utför denna typ av leveranser. Besök hemsidan för att få vidare tips.

Så vad är marketing automation mer exakt och hur används det?

Vad är marketing automation? För att besvara frågan tänkte vi dela med oss av några konkreta exempel. Detta är några typiska sätt som visar hur denna marknadsföringsmetod kan användas:

 • Nyhetsbrev. Som vi redan har varit inne på är e-postmarknadsföring ofta en viktig del av marketing automation. Ett exempel på en sådan aktivitet är nyhetsbrevet – ett utskick som kan gå ut automatiskt till de personer som prenumererar på detta. Nyhetsbrevet ger dig en utmärkt kanal för att uppdatera dina kontakter om ditt varumärke. Du kan även dela med dig av tips och råd samt annan värdefull information till prenumeranterna.
 • En serie välkomstmejl. Ett annat exempel på automatiserad marknadsföring är välkomstmejlet. Detta mejl är ofta din första möjlighet att göra ett bra och bestående intryck på kontakter som prenumererar på ditt nyhetsbrev. Du kan skapa en skräddarsydd och personlig upplevelse för dina prenumeranter med hjälp av antingen ett engångsutskick eller en hel serie med välkomnande mejl.
 • Mejl med påminnelser. En annan möjlighet med marketing automation är att skicka automatiserade mejl med påminnelser. Dessa kan baseras på dagens datum så att mejlet når mottagaren med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Till exempel kan du som är bilhandlare påminna kunder som har köpt en bil att serva bilen genom att skicka dem ett mejl ett visst antal månader efter köpet. Du kan även använda datumstyrda mejl för att uppmärksamma dina kunders födelsedagar och andra högtider.
 • Information om produktuppdateringar och nya lanseringar. Produktuppdateringar och produktlanseringar är ytterligare ett tillfälle då automatiserade e-postutskick fyller ett viktigt marknadsföringssyfte. Du kan till exempel välja att göra kunder som har köpt en viss produkt uppmärksamma på att en uppdatering till produkten nu är tillgänglig.
Näringsliv

Att arbeta som chief technology officer, CTO, är ett stimulerande uppdrag eftersom det alltid finns mängder av nya saker att lära sig i den pågående tekniska revolutionen. Den som är anställd som interim CTO behöver ha god lyhördhet inför vilka krav som ställs och vilka önskemål som finns. Gemensamt för uppdragen är dock att fokus ligger på teknisk utveckling och på ledarskap, då CTO:n jobbar i nära samverkan med både företagets VD och CIO. Många CTO:er har en bakgrund som teknologer, men gemensamt för dem är också ett stort intresse för människor och ledarskap. Bra interim CTO finns hos Brightmill.

Tre framgångsfaktorer för jobbet som interim CTO

 • Välj ett område att fokusera på
  För att inte bli överväldigad av all teknologisk utveckling gäller det att smalna av sökområdet och välja ut ett område att bemästra. Bred kompetens är självklart bra, men att kunna något på djupet ger ofta mer tillbaka till uppdragsgivaren.
 • Ta hjälp av andra
  Teknik är väldigt komplext, och säkert finns det många på arbetsplatsen som har olika förkunskaper och bakgrund. Ta hjälp av kollegor som har full koll på den aktuella processen eller programvaran; lagarbete är en nyckelfaktor för framgång.
 • Våga tänka långsiktigt
  Som interim CTO är det lätt att fastna i det projekt som för närvarande pågår, men våga tänka utanför boxen och fundera på framtiden med. Är den aktuella projektformen något som passar gruppen, eller bör man prova ett nytt arbetssätt? Kan de nödvändiga resurserna samlas, eller är det någon kompetens som saknas och bör rekryteras på sikt?

Inom dessa branscher arbetar CTO:er idag

Det är främst på större företag som det finns utrymme att anställa en särskilt CTO, som då kan avlasta såväl VD som CIO. Idag finns det ett stort antal komplexa och multinationella företag med behov av en CTO, och dessa verkar inom många olika branscher. Utöver IT och teknik, som kanske är den mest självklara riktningen, så finns det CTO:er som arbetar inom industriell tillverkning, hälso- och sjukvård, och även i försäkringsvärlden. Vartefter mer och mer av arbetslivet digitaliseras kommer efterfrågan på kompetens inom CTO troligen att öka med tiden i flera branscher, både för fasta anställningar och för interim- eller konsultuppdrag.

Näringsliv

Brukar du beställa pennor med tryck? I så fall kan du bli mer miljömedveten genom att byta från vanliga pennor till miljövänliga pennor. Men vad är då det, hur hittar man dom och vad ska man tänka på? Nedan följer en kort guide som tar dig från start till mål!

Vad innebär miljövänliga pennor?

Det som gör att en penna klassas som mer miljövänlig beror på flera saker. Dels beror det såklart vad den är tillverkad av, till exempel trä, bambu eller av återvunnet material. Bara det är en vinst för miljön. Men också andra saker så som tillverkningsland och hur länge pennan räcker. En bra penna håller länge och det kan den göra genom att ha en refillfunktion.

Att hållbarheten är lång gynnar också den som köper pennor med tryck i marknadsföringssyfte – ju längre den går att använda desto större nytta gör den i just det syftet. Att slå ett slag för miljön kan alltså också gynna företag, föreningar och andra organisationer.

Miljövänliga pennor finns i alla tänkbara varianter, till exempel följande:

 • Bläckpennor
 • Blyerts/stiftpennor
 • Markeringspennor

En annan fördel med dessa ”miljöpennor” är att dom finns i väldigt många olika utföranden. Det finns klassiska, vita och svarta modeller men även en del riktigt stilrena och eleganta varianter. För den som gillar färg finns pennorna även i en rad olika färgglada kulörer – kanske någon som passar företags-, eller föreningsloggan perfekt?

Pennor med tryck – tänk på det här

Dom pennor som ses som mer miljövänliga går såklart också att få som pennor med tryck. Kanske är det just trycket som är det viktigaste om man vill ha sina pennor som en slags reklamprodukt. Det är då bra att tänka på hur man utformar den, så att den syns tillräckligt bra när den väl är tryckt. Tänk också på att kolla igenom utbudet efter några olika pennor som du tycker är snygga och som passar för ändamålet. Ett tips är att ha både blyerts och bläck på lager för att kunna använda vid olika tillfällen och för att kunna tillfredsställa så många mottagare som möjligt.

Sist men inte minst – nä man beställer pennor med tryck får man ofta en slags mängdrabatt om man beställer ett större antal på samma gång. Reklampennor har en tendens att gå åt, så snåla inte – även om det inte (ur miljösynpunkt) är bra att köpa alldeles för många – åtminstone inte fler än man behöver.