Näringsliv

Så ser du mobiloperatörernas täckningskartor

Genom att kontrollera mobiloperatörernas täckningskartor går det att se var bra eller sämre täckning förväntas finnas. För de som söker ett abonnemang som kommer att användas på landsbygden är detta ett ”måste”.

Se mobiloperatörernas täckningskartor på dess hemsidor

På alla operatörers hemsidor finns interaktiva täckningskartor. På dessa går det att zooma in/ut mot specifika områden samt se om operatören anser det är god, ganska god eller dålig täckning. Det som primärt avgör detta är var masterna står i förhållande till varandra.

Alla täckningskartor samlade på en hemsida

Det finns även websidor där mobiloperatörernas täckningskartor är samlade. Fördelen är att besökaren enkelt kan jämföra olika alternativ. Även i detta fall är de interaktiva och det går därmed att zooma in ett specifikt område, söka på stad eller använda sin egen plats som utgångspunkt (använder mobilens GPS-koordinator).

Det går även att se aktuella driftsstörningar som kan påverka täckningen tillfälligt. Detta både via dessa samlingssidor samt operatörernas egna webbplatser.

Skillnad på 2G – 5 G

Inför att mobiloperatörernas täckningskartor används bör en kontroll ske om mobilen förväntas använda 2G, 3G, 4G eller 5G. Det är nämligen olika master som används och täckning som skapas. Det är få mobiler som idag använder 2G och ett par operatörer som enbart använder 3G och 4G.
Via täckningskartorna går det även att ange vad som önskas kontrolleras just utifrån denna punkt. Det vanligaste är att operatörerna använder 3G och 4G när det gäller uppkoppling för mobiler och surfplattor.

Men tänk på att…

Tänk på mobiloperatörernas täckningskartor presenterar ”teoretisk” täckning. Med andra ord är de skapade utifrån uträkningar var masterna står, dess styrka osv. Det finns alltid ”blinda fläckar” där det är svårt att ringa eller surfa. Det kan exempelvis vara:

  • Källare
    Beroende på källarens djup, och väggarnas tjocklek, kan det vara olika svårt att surfa/ringa i dem. Detsamma gäller exempelvis skyddsrum och liknande byggnader. I detta fall är skillnaden minimal mellan olika operatörer då en källare är ett inneslutande rum.
  • ”Gropar” i naturen
    De som har en sommarstuga i skogen bör inte förlita sig på mobiloperatörernas täckningskartor utan verkligen testa sig fram för att hitta bästa alternativet. Det sker enkelt genom att ett billigt kontantkort köps och används i sommarstugan. Bland annat kan ”blinda fläckar” uppstå i dalar och bakom bergsknallar.