Näringsliv

Ett delat kontor i Stockholm har både för- och nackdelar

Fler personer arbetar idag på distans än någonsin tidigare. Dessutom är gigekonomin på stark frammarsch i Sverige. Detta har lett till att efterfrågan är stor på delade kontor i Stockholm. En delad kontorsyta har förvisso en hel drös med fördelar jämfört med andra lösningar. Samtidigt kan denna lösning också bjuda på vissa utmaningar. För att ge en nyanserad bild av lösningen belyser vi nedan några av de nackdelar som du bör känna till!

Nackdelarna med att dela ett kontor i Stockholm med andra

Till nackdelarna hör att ett delat kontor i Stockholm kan:

  • Vara högljutt och inte erbjuda avskildhet. En nackdel med vissa kontorshotell och liknande i Stockholm är att arbetsmiljön är ganska högljudd. Dessutom kanske du inte erbjuds den avskildhet som du önskar. Å andra sidan får du istället ta del av en helt annan nivå av gemenskap och samhörighet än vad en egen kontorslokal erbjuder. Kontrollera gärna så kontorsytan har en någorlunda dämpad akustik. Ljudet av att höra någon annan dricka sitt kaffe kan nämligen driva dig till vansinne med tiden. Dessutom kan du vilja ha tillgång till ett konferensrum eller liknande om du har viktiga telefonsamtal eller möten under arbetsdagen.
  • Hysa konkurrenter under samma tak. Du kanske har kommit fram till att delat kontor i Stockholm är den ultimata arbetsmiljön för det arbete som du utför. Men det kan också betyda att en eller flera konkurrent(er) potentiellt sett kan ha insett detsamma och hyr en plats i samma lokal. Du kan dock vända detta till något positivt genom att se möjligheter istället för utmaningar. Kanske kan ni allesammans gynnas av att samarbeta istället för att konkurrera med varandra?
  • Skapa konflikter mellan olika personligheter. Det som kännetecknar en delad kontorsyta är att flera olika företag verkar på en ganska begränsad yta. Det betyder också att flera personligheter ska visats under ett och samma tak och verka på en gemensam yta. Därmed är det tyvärr oundvikligt att det ibland uppstår konflikter mellan olika personer. Detta kan bero på att personkemin inte är en bra kombination eller bero på andra anledningar. Det viktiga är att ni tillsammans kan lösa sådana konflikter för att undvika att de förvärras och ger allvarliga konsekvenser.