Hitta rätt assistansbolag i Göteborg

I Göteborg finns flertalet assistansbolag att välja mellan. Men hur ska man egentligen välja rätt? Klart är att det finns många olika åsikter att ta hänsyn till, och det assistansbolag som är bäst för en kompis, kanske inte är bäst för dig.

Så vad ska man egentligen tänka på i valet av assistansbolag Göteborg?

Rykte

Tittar du i kataloger och i sökresultat på nätet får du upp många träffar på assistansbolag i Göteborg. Klart är att vissa av dem har bättre rykte, medan andra är lite mindre välrenommerade. Ett snabbt sätt att få en helhetsbild är att göra snabba efterforskningar kring respektive bolag. Har de nämnts i negativ bemärkelse i någon nyhetsartikel? Finns det omdömen och recensioner på nätet om dem?

När du tittar på omdömen och recensioner är det viktigt att ta dem med en nypa salt. Åtminstone om de är få och anonyma. Det är tämligen enkelt för en illvillig konkurrent att helt sonika manipulera dessa. Det är knappast särskilt tidskrävande att genomföra om underlaget är litet.

Bolagsform

Vill du anlita ett regelrätt och vinstdrivande assistansbolag? Eller ett kooperativ? Det råder olika åsikter kring dessa. En del menar att bolagen är effektiva och duktiga, medan andra tycker att kooperativ är den bästa lösningen. Många tycker dock att det knappast är någon större skillnad i praktiken. Om det är en faktor för dig är upp till dig att avgöra.

Uppsägningstid

Vilken uppsägningstid har samordnaren? Och vilken har du? Det här kan vara en viktig faktor i valet av assistansbolag. Ett bolag i Göteborg kan ha en månad, medan den andra har tre månader. Som regel brukar man säga att en till tre månader är normalt – men inte längre än tre månaders uppsägningstid från brukarens sida.

Villkor för de anställda

För många brukare är det viktigt att assisterna har goda arbetsvillkor. Dessa kan variera ganska mycket – en brukare som är anställd av kommunen i Göteborg kanske har högre eller lägre lön än någon som är anställd hos ett privat assistansbolag. Många menar att det är viktigt att titta på de kollektivavtal som assistansanordnaren är ansluten till. OB, jour, uppsägningstider, arbetstider och andra anställningsvillkor kan variera.

Så definieras slyröjning

Så definieras slyröjning

Slyröjning innebär rent konkret att man tar bort buskar, ogräs, unga träd och snår. När du gör en slyröjning så bereder du samtidigt plats för de växter och träd som du vill ska finnas på din tomt. Du kommer snabbt se förändring och där slyn förr växte kommer istället blommor och gräs att växa upp. En del personer föredrar att anlita en professionell slyröjare. Det kan vara ganska påfrestande för både rygg och knän att utföra slyröjning på egen hand, även om det inte är en omöjlighet. Det är sedan A och O att hålla efter slyet så att det inte får växa upp igen. 

Slyröjning minskar risken för skogsbränder 

Det är viktigt att man genomför en slyröjning med jämna mellanrum för annars ökar man faktiskt risken för skogsbränder. Skogsbränder uppstår ofta i närheten av grillplatser och därför är det extra viktigt att genomföra slyröjning i anslutning till grillplatser. Även i din egen trädgård kan du behöva göra slyröjning för att förhindra att bränder uppstår. Det finns många växter som lätt tar eld och det är viktigt att få bort dem. Dessa växter tar även vatten, näring och solljus från dina andra växter vilket är en annan anledning att röja bort dem. 

Hur mycket sly bör röjas bort? 

Slyröjning är ingen exakt vetenskap så det går inte att ge en siffra på hur många träd som bör finnas per kvadratmeter. Som en tumregel kan man dock utgå ifrån att det ska vara cirka två meter mellan träden. Det är dock ganska vanligt att man inte tar bort tillräckligt med träd och sly. Det är viktigt att man tar bort ganska många stammar så att man ger bästa möjliga villkor till de träd och växter som man verkligen vill ska frodas och växa. När du genomför slyröjning kommer värdet på din fastighet att öka och närvaron av skadliga insekter såsom termiter och tusenfotingar kommer att minska.

Slyröjning på en liten tomt 

Om det endast är en begränsad yta som ska slyröjas eller om din tomt är liten så kan du göra slyröjningen själv och sedan ta hjälp av ett professionellt företag för stubbfräsning och stubborttagning. Du ska alltid vara noga med att använda rätt utrustning när du ska röja sly. Det är viktigt med bra arbetshandskar och skyddsglasögon. Tänk även på att ha bra på fötterna så att du inte ådrar dig någon skada på grund av vassa grenar till exempel. 

Välj rätt överfallslarm till företaget

Välj rätt överfallslarm till företaget

Det finns en rad olika överfallslarm man kan installera för att skydda såväl verksamhet som personal. För verksamheten är det ekonomiskt svårt att bli utsatt för rån och skadegörelse. Dels försvinner likvida medel, föremål och varor. Samtidigt krävs åtskillig tid för att komma tillbaka igen vilket är kostsamt. Ännu värre är det att personalen kan råka illa ut. Även om ingen skadas fysiskt vid rånet, kan det bli en chockupplevelse som gör att man inte vågar vistas i butiken längre. Individens upplevelse är någonting som inte går att reparera med vare sig pengar eller förmåner. Istället behöver man se till att ingen behöver råka ut för detta! Här finns överfallslarm som en åtgärd vilken gör skillnad direkt.

Vilka miljöer

Även om man kan ringa in vissa verksamheter som extra utsatta, går det inte att utesluta brott i någon bransch. En bank eller juvelerare hantera stora värden vilka drar till sig uppmärksamhet från bovar. Samtidigt kan en desperat individ råna vilken mindre verksamhet som helst för att komma över pengar. Beroende på vad för miljö och tid på dygnet man upplever sig som mest hotad, kan man välja olika sorters överfallslarm. Vanligtvis kombineras dessa med larmsystemen man annars använder för att kunna hantera alla tänkbara hot på ett och samma vis.

Kameror och säkre dörrar gör viss skillnad när det kommer till att hålla obehöriga borta. Samtidigt är det utryckning och interaktion som drar gränsen för vad som försiggår. Ett tyst överfallslarm signalerar via larmoperatörer direkt till väktare och polis. När de väl kommer till platsen har de bättre information och kan agera på rätt sätt för situationen. Detta har en stor påverkan på vad som därefter utspelar sig. Om man kan gripa personer på plats och dessutom har all bevisning klar, minskar risken för att de skall kunna komma tillbaka. Det är dessutom en signal till personalen om att de inte är själva i situationen även om det inte finns någon annan i butiken.

Här finns information om allt som finns att känna till i fråga om överfallslarm för butiker och verksamhetslokaler runt om i landets varje stad.

Trendiga cykelhjälmar

Bland alla de cykelhjälmar som kommer ut på marknaden varje år, finns det vissa som är klassiska och vad man brukar anse som tidlösa i sin utformning. Dessa hjälmar passar alltid att ha oavsett vad för mode som gäller i övrigt. Andra är stilkänsliga när det kommer till val av både cykelkläder och cykelhjälm. Har man en bestämt tanke om hur saker och ting skall se ut, kan det vara svårt att hitta just det man söker. Framförallt om man har ett mindre sortiment att utgå ifrån. Ehandel har därför kommit att göra stor skillnad! Även om man kan beställa från alla delar av världen, är det dock bra att hålla sig till Svenska företag vid köp av hjälm och cykeltillbehör. Dels finns enkla rutiner och lagar om någonting inte skulle bli som man hade tänkt. Vidare är transporten från lager till kund inte så lång. Det går även att förlita sig på viss certifiering och klassning. Någonting som inte är enkelt att nå om man väljer långväga butiker.

Testade cykelhjälmar

För att en cykelhjälm skall hålla måttet och kunna saluföras på rätt sätt, är det viktigt att den också har testats. På så vis kan man som konsument lita på att den verkligen ger det skydd man söker! Nu för tiden kan man titta på den certifiering som används generellt inom EU och få en redogörelse för vad denna innebär. Har man valt att handla cykelhjälm från denna butik, finns endast testade och kvalitativa hjälmar att hitta, passa på att köpa fler tillbehör till hjälmen under cykelrea.

Även om det inte finns någon lag som säger att man skall ha cykelhjälm som vuxen, är det en rekommendation som har grund! Det är inte för inte man bestämt att alla under 15 år måste bära hjälm oavsett om de cyklar på egen cykel eller sitter i barnstol. En ny och bra cykel kan många gånger rulla snabbare än en moped. Detta kan ge en bild av hur viktigt det är att man använder ordentligt skydd när man ger sig ut. Om någonting skulle hända kan man på så vis slippa både skador på huvud och ansikte.

Fastighetsskötsel som värnar om naturen

När det gäller fastighetsförvaltning finns det en rad faktorer man kanske inte tänker på vid en första snabb reflektion. Att förvalta en fastighet går naturligtvis ut på att vårda byggnaden och att säkerställa dess funktion, men också om att rama in den på rätt sätt. Att jobba med trädgårdsskötsel och grönytor i anslutning till fastigheten kan många gånger ha en direkt effekt på helhetsintrycket. Detta har gång efter annan visat sig vara en sanning. Det finns många exempel på hus som förvisso håller en god standard, men som har en tomt vilken fallit i träda. Genom att prioritera dessa trädgårdsytor har man kunnat vända intresset för en byggnad och öka såväl status som värde. För att komma rätt är miljövänlig fastighetsskötsel rätt sätt att ta sig an utmaningen. Att kalla in extern kompetens för miljövänlig fastighetsskötsel kan kännas ovant och nytt för många. Det är inte helt ovanligt att det finns en tveksamhet inför vad det innebär i praktiken och en frågeställning om huruvida det kommer med en högre prislapp än annars. Sammantaget finns dock en utvecklingsriktning som talar starkt för att dessa ansträngningar har en direkt effekt.

Vad innebär miljövänlig fastighetsskötsel?

Det finns en rad tjänster som går in under miljövänlig fastighetsskötsel och det är helt upp till inköparen att avgöra vad som önskas. I grund och botten är den enda skillnaden mot traditionell fastighetsskötsel att varje steg görs med en tank på miljön. Därför använder man eldrivna verktyg, ekologiska bekämpningsmedel och använder sig i möjligaste mån av elbilar. På så vis kan man göra vilken fastighetsskötsel som helst till en insats för en hållbar miljö. Till skillnad från vad som ofta förknippas med fastighetsförvaltning är fastighetsskötsel fokuserat på kringområden som trädgårdar och lekplatser. Det finns åtskilliga uppgifter som har en direkt påverkan på hur fastigheten upplevs. En snygg och välordnad tomt är en av de faktorer som väger tungt i helhetsupplevelsen. Den som väljer att ta in miljövänlig fastighetsskötsel kan stoltsera med att man inte bara ser till det yttre utan att man också har intresse att bygga någonting som bär sig över tid.

Startat om datorn än?

Startat om datorn än?

Att ringa datasupport för att få hjälp med en dator som krånglar är ofta orsak till viss irritation. Språkförbistring och en portion otålighet kan plocka fram sämre sidor hos vem som helst. Samtidigt är datorrelaterade problem någonting ytterst vanligt. I och med att vi i dagsläget förutsätts ha dator för att kunna få ut så mycket som möjligt av tillvaron, ställs nya krav på vad man bör kunna och inte. Den som inte är uppväxt med datorer eller som inte har något intresse för detta, kan snabbt känna sig på efterkälken. Att hitta någon i familjen eller vänkretsen som kan hjälpa till med datorn är ofta vägen till resultat. Dock finns många som inte har dessa förutsättningar. Datahjälp för privatpersoner är ofta begränsat till nyinköpta produkter och rent tekniska åtgärder. Vanliga problem man inte kan få ordning på själv, är sällan möjliga att få hjälp med via inköpsställe eller säljare.

Ny tjänst

I vissa delar av landet, framförallt Malmö, finns nu en rad tjänster som går ut på att man som privatperson kan få ett nätverk där kunniga personer hjälper till med vanliga datorproblem. På så vis finns en support som helt enkelt är kunniga på det mesta. Det gör att man snabbt får hjälp och ofta att man inte ens behöver ta med utrustningen till en butik för att lämna ifrån sig det hela. Genom effektiv datahjälp för privatpersoner har det blivit möjligt att få hjälp på plats och utan tid för hantering. Det gör tekniska utvecklingar tillgängliga även för den som inte har något större intresse i att förstå varför någonting krånglar. Istället kan man fokusera på att utföra det man önskar med teknik som gör det som önskas.

För att få kontakt med de som erbjuder datahjälp för privatpersoner kan man följa länken i denna artikel. Där finns all information som behövs för att man skall hamna rätt. Det finns även en hel del instruktioner för den som ändå vill ge det ett försök innan man anlitar någon annan för att hantera de problem man upplever. För kontakt finns all information via denna länk om datahjälp för privatpersoner.

Fuktskador i källare och våtrum

Fuktskador i källare och våtrum

Det är få saker som ingjuter samma skräck i villaägare som fuktskador och mögel. Båda dessa har starka band till varandra och när väl fukten sprider sig i fastigheten kan det vara bråttom om man vill undvika renovering och fuktsanering. Träreglar, golv, elektronik och ytskikt kan alla påverkas stort av ett aldrig så litet vattenläckage i bostaden. Det är inte alltid man hinner upptäcka vattenrelaterade problem i tid vilket för många inneburit stort obehag. Nu för tiden finns effektiva vattenlarm som kan hjälpa till med att finna risker i tid. Genom att få en varning direkt, kan man ta in experter omgående för att avhjälpa problemet och minimera både kostnader och följderna av en skada.

Varningssensorer

I handeln finns det olika redskap för att upptäcka vattenskador i tid men få av dessa är interaktiva som de mer effektiva vattenlarm vilka går att införskaffa. Dessa inhandlas vanligen via ett larm eller säkerhetsföretag. Är det fråga om vattenlarm finns ett flertal bra lösningar via säkerhetsföretag som Verisure. I och med att de redan erbjuder kompletta larmsystem är det enkelt att koppla in även vattenlarm för att vidare öka säkerheten.

När man talar om vattenlarm är det inte ovanligt att man jobbar med sensorer vilka placeras på givna riskplatser i fastigheten. Överallt där man hanterar vatten i någon form, finns en risk för att läckage skall uppkomma. Fördelen med ett vattenlarm är inte att det förhindrar vattenläckan. Detta är inte någonting som låter sig göras. Dock varnar den omedelbart även vid mindre fuktutmaningar. I förlängningen innebär det att man inte behöver dras med en fuktskada ända tills den är fullt observerbar. I dessa stadier är det ofta för sent att göra någonting annat än att helt riva ut de områden som blivit illa utsatta.

Jämför man kostnaden och tiden som krävs för att riva ut ett helt golv, eller att ta ner en innervägg och regla upp en ny, blir kostnaden för vattenlarm obetydlig. Skulle någonting inträffa är det inte fråga om minuter utan om sekunder innan det kommer en varning via telefonen. På så vis har man full uppsikt även om man inte är hemma.

Beställa smörgåstårta på Norrmalm

En klassisk smörgåstårta är en maträtt som egentligen aldrig slår fel, oavsett tidpunkt på året (eller dygnet!) årstid eller situation. Och givetvis finner du många olika ställen där du kan köpa eller beställa din smörgåstårta på Norrmalm ifrån.

Där en smörgåstårta är ett bra val

Egentligen finns det inget tillfälle där en smörgåstårta är fel val, utan det är i det stora hela ett mycket trevligt sätt att bjuda folk på, till exempel en lunch i solskenet eller när familjen kommer över och man vill bjuda på en lättare lunch. Det kanske handlar om en begravningsceremoni där man har andra viktiga saker att ta hand om än just maten.

För många människor är också en smörgåstårta en bra maträtt eftersom man själv kan välja hur stor bit man ska ta, den passar de flesta utifrån smaker och allergier och så vidare. För en smörgåstårta har stor variation, både utifrån tillfällen där den kan intas, men också utifrån smaker.

Smaker och utföranden

En smörgåstårta kan varieras i all oändlighet och har oftast många olika spännande ingredienser i fyllningarna och genom garneringen, men också genom brödet. Vissa butiker bakar sitt eget speciella bröd medan andra använder det kanske mest klassiska brödet till att göra just sin smörgåstårta.

En smörgåstårta på Norrmalm kan se olika ut, för vad sägs om en med charkuterier med italiensk röra på färskost, soltorkade tomater, oliver och basilika, eller en klassisk med lax och räkor i en salig blandning, eller varför inte en vegetarisk variant på smörgåstårta med spännande röror med grönsaker.

Önskar du få hemleverans eller catering?

Hos många, om inte de flesta, butiker och bagerier på Norrmalm i Stockholm kan du få din smörgåstårta levererad ända till dörren eller tillsammans med catering. Vid vissa tillfällen kanske det helt enkelt inte passar sig, eller underlättar, att få smörgåstårtan levererad. Genom att anlita catering kan du också till exempel få bestick, tallrikar och andra nödvändiga attiraljer samt personal så att du slipper tänka på den biten. Här kan det givetvis vara värt att kolla upp omdömen och priser innan du väljer en speciell leverantör.

Mobilväxel för småföretag

För alla företag är kommunikationen med kunderna av högsta vikt. Missar man ett telefonsamtal så kan det innebära att man förlorar en potential kund. För ett litet företag är det ofta ännu viktigare att inte missa några samtal. Även om man som kund kan skicka epost eller kontakta företag via sociala nätverk så vill många kunder ha en direkt kontakt och prata med en riktig person. Med en mobilväxel är ditt företag alltid kontaktbart. Här finns mer tips för den som efterfrågar mobilväxel för litet företag.

Vilka fördelar har en mobilväxel?

Med en mobilväxel så kan ni alltid svara snabbt i telefon och förkorta väntetiden för era kunder. Om du redan pratar med en annan person så kopplas kunden vidare till rätt person utan att behöva vänta på att du har avslutat ditt samtal. Tack vara en mobilväxel så kan även ett litet företag ge sina kunder ett professionellt bemötande.

En mobilväxel är mycket enkel att använda. Om du vet hur du skickar text-meddelanden med din telefon så kan du också använda en mobilväxel. En mobilväxel är flexibel och går att anpassas efter just ert företags unika behov. Ofta så sköter leverantören all tekniken så ni behöver inte bekymra er om att uppdatera system eller investeringar i dyra program

Hur fungerar en mobilväxel?

En mobilväxel kopplas till din mobiltelefon och du kan ta med dig växeln överallt, vart du än befinner dig. Med en speciell app så kan du koppla vidare samtal. Ringer ni till varandra inom företaget så betalar ni ingenting. Ni väljer enkelt vilket nummer ni vill ska visas hos mottagaren. Det kan vara företagets växelnummer, ett mobilnummer eller ett dolt nummer. Era kunder kan skicka sms till er med ert fastnätsnummer och ni kan enkelt svara på kunders textmeddelanden. När den mobila växeln är inkopplad så bildar ni enkelt en svarsgrupp. De personer som jobbar i växeln loggar in sig i svarsgruppen och kan börja ta emot samtal.

Mobilväxel med softphone

Softphone är en tjänst som man kan köpa till sin mobilväxel. Det innebär att du integrerar mobiltelefonen och datorn till samma telefonnummer så att du kan ta emot samtal på båda enheter. Det är enkelt att använda både datorn och telefonen och du kan enkelt förflytta dig emellan dem. När man använder en softphone så kan man tydligt överblicka vilka medarbetare som är tillgängliga för telefonsamtal och de kan enkelt meddela växeln om de är ute eller lediga en dag.

Cykeldelar av stor betydelse

Cykeldelar av stor betydelse

På en cykel finns det delar som har stor betydelse för cykelns prestanda. Alla cykeldelar påverkar såklart cykeln och fyller en funktion. Vissa cykeldelar är dock viktigare än andra. I denna text kommer vi att gå igenom de cykeldelar som är viktiga att känna till. Vi kommer berätta om vissa cykeldelar och dess funktioner. Med hjälp av denna texten kommer du att lära känna din cykel bättre. Du kan då anpassa din cykel med cykeldelar som passar just dig. Det går att byta ut vissa cykeldelar och göra cykeln mer personlig!

Cykeldelar – Basen på din cykel

Basen på din cykel består inte av så många cykeldelar. De cykeldelar som brukar räknas som basen på cykeln är ramen och möjligtvis styret. Dessa cykeldelar sätter stilen på cykeln och pekar din cykel i en viss riktning. När man väl valt dessa cykeldelar finns det andra cykeldelar som passar bra med dem. En ram till en damcykel är till exempel mer anpassad till en typ av styre och däck. När du ska välja cykel välj då stil efter ramen. Fråga också exempelvis en expert vilka cykeldelar som är anpassade efter just din cykel. Det kan påverka cykeln om man blandar för många cykeldelar med varandra.

Utbytbara cykeldelar

Vissa cykeldelar är mycket enkelt utbytbara. Exempel på dessa är ringklocka och cykellyse. Dessa cykeldelar fäster man ofta utanpå cykeln och de har ingen direkt inverkan på själva cyklandet. Andra cykeldelar som man kan byta ut enkelt är cykelkorg. En cykelkorg är en av de cykeldelar som är väldigt användbara. Om du tröttnar på den kan du enkelt byta den eller ta bort den. Detta gäller också de andra cykeldelar som vi tidigare nämnt i detta stycket. Andra cykeldelar som man kan byta ut är däck. Många byter sina cykeldäck beroende på årstid, vinterdäck på vintern och sommardäck på sommaren!

Fördelaktiga cykeldelar

Alla cykeldelar fyller självklart ett syfte, men vissa cykeldelar kan tänkas mer användbara. Ett exempel på cykeldelar som är till en stor fördel är växlarna. Många av oss har cyklat på en cykel utan växlar. Den rullar på men så fort det är en viss lutning på vägen blir det problematiskt. För att göra sin cykling så trevlig som möjligt är det bra att ha växlar. Dessa typer av cykeldelar är avgörande för en cyklist. Andra användbara cykeldelar är till exempel dynamo. En dynamo är en lampa som drivs av de snurrande hjulen och inte batterier!