Hur du kan tjäna pengar på domäner

Internet har gått från att vara en hobby för teknikintresserade till att utgöra en global plattform för både företag, utbildningar, organisationer samt för interaktion i sociala nätverk. Det förekommer otaliga exempel på hur människor gått från att sitta vakna med en dator och ett modem till att bygga stora företag och en stabil tillvaro. Allt via nätet!

Efterfrågan och utbud är en regel även när det kommer till internet och det finns ibland en övertro till att man enkelt och snabbt skall kunna bli förmögen på internet. Detta har resulterat i att mer eller mindre ljusskygga aktörer kunnat sälja ”enkla vägar till miljarderna”. Som väntat har dessa koncept sällan inneburit någon större ekonomisk vinning för de som hoppat på karusellen. Dock finns det sätt att lugnt och metodiskt bygga upp en inkomst via nätet. Dock krävs det en arbetsinsats och viss kunskap om hur man skall göra.

Domäner från a till ö

I jakten på en internetverksamhet finns det hyllmeter av information att gå igenom. Därtill forum där såväl bra tankar som naiva strategier florerar. Det är inte utan att flera ger upp längs vägen och en tillförlitlig tutorial för ekonomisk framgång är svår att hitta. Senare tid har dock inneburit en rad möjligheter då framgångsrika personer valt att dela med sig av sina upplägg och strategier. Ett exempel är denna sida om att tjäna pengar på domäner. Här kommer livesändningar där tittare kan ställa frågor och få tips om hur man tjänar pengar från domäner! Webbplatsen drivs av Anders Tibbling som under de senaste 10 åren drivit upp ett antal företag på nätet. Senast i raden är de två bolagen Möteskonsulterna i Stockholm HB och Webbstream Stockholm AB vilka startats och drivs tillsammans med Jonas Brattgård.

De som är intresserade av att börja jobba via internet har en hel del intressant och bra information att hitta via Webbplatsen.

Vad är ränta?

Ränta är det begrepp vi talar om som priset på lån av pengar. Räntan betalas av den som lånat pengar. Lånar du pengar av en bank, så kallas det för låneränta och hur dess villkor ser ut bestäms innan du lånar. Sätter du in egna pengar på ett konto i bank, så kan man säga att du ”lånar ut” pengar till banken och får då något som kallas för inlåningsränta.

 
Ett annat uttryck är räntesats. Den visar storleken på räntan och anges oftast som en procentsats av lånebeloppet. Den kan vara på ett år eller en bestämd betalningsperiod.

 
Nominell ränta, är den grundläggande räntan du betalar för ditt lån. Det är denna ränta som du ser på ditt lånebesked om du lånar pengar. Den brukar anges för ett år.

 
Effektiv ränta, är något som för många är svår att förstå sig på. När man talar effektiv ränta menar man lånets alla kostnader. Genom att beräkna den effektiva räntan tar man hänsyn till alla kostnadsbelagda delar av lånet och får fram en mer rättvis bild rörande vad lånet kommer att kosta i slutändan. Den effektiva räntan fungerar lite som ett jämförpris och tar i beaktande fasta avgifter rörande lånet och den årliga räntan på lånebeloppet. Det är enklare att få fram vad den totala kostnaden på ett lån blir, om du vet vad den effektiva räntan ligger på.

 
Ett lån kan ha något som heter rörlig ränta. Det innebär att räntesatsen styrs av marknadsräntan, eller av ett index. Fast ränta, betyder att räntesatsen är bestämd under en viss tid, ofta på ett par år i taget.

 
Själva begreppet ränta har alltså helt olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det används. För den person som sparar pengar på ett bankkonto kan räntan bli ett sätt att tjäna pengar, medan det blir en kostnad för någon som lånat pengar.

 
Räntor kan variera beroende på bank och om det är ett lån vi pratar om. Små snabba lån, har ofta högre ränta än vad ett vanligt banklån med säkerhet har. Detta har bland annat att göra med riskerna som kreditgivarna tar.