Fördelar med att outsourca sin content management

Fördelar med att outsourca sin content management

Som du säkert känner till, är ditt företag osynligt om det inte har en webbplats. Detta gäller särskilt om du verkar i en särskilt konkurrensutsatt bransch. Men att ha en hemsida är inte så enkelt som det låter. Den behöver underhållas för att fylla sin funktion som en virtuell säljare och marknadsförare. Därför kan det vara nödvändigt att outsourca sin content management.

Varför skulle outsourcing av företagets content management vara aktuellt? Varför kan ni inte sköta det hela internt? Här går vi igenom de främsta argumenten till att ni borde låta 3o-BPO ta hand om er innehållshantering.

Webben hungrar efter innehåll

På internet växer innehållet i rask takt. Oavsett om du underhåller en blogg eller en enkel webbplats, måste innehållet vara färskt och följa de senaste trenderna. Att göra detta kommer dock kosta dig en hel del tid och ansträngning, så varför inte leja ut arbetet till ett företag som erbjuder en kostnadseffektiv lösning för content management?

3o-BPO är baserat på Filippinerna och kan därför tillhandahålla välutbildad arbetskraft som är effektiv men samtidigt inte kostar skjortan. Genom att ta hjälp av dessa experter, kan du fokusera mer på att få ditt företag att växa och lyckas.

Bekväm content management

Den främsta fördelen med outsourcing av sin content management är förstås att du delegerar arbetet till en leverantör för att minska din arbetsbelastning. Leverantören av tjänsten har dessutom stor kunskap inom olika branscher. Därför har det ingen som helst betydelse inom vilken bransch ditt företag verkar.

Du kan inte göra allt på egen hand

Även om du förmodligen gärna vill tro att du är det, så är du ingen enmansarmé. Faktum är att du driver ett företag för att få se det växa och expandera. Därför behöver du ägna en stor del av din tid på att få detta att hända. Men hur kan du satsa på ditt företags tillväxt till 100% när du är upptagen med dess content management?

Outsourcing är förstås den logiska lösningen på denna ekvation. Behöver du frigöra ytterligare tid att ägna åt ditt företags kärnverksamhet, kan du även outsourca dess kundtjänst vidare till något annat bolag som jobbar inom detta.

Pantregister för bostadsrättsförening

Pantregister för bostadsrättsförening

I svensk lag regleras bland annat pantregister för bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningar är nämligen skyldiga att ha ett uppdaterat lägenhetsregister samt notera pantsättning, eventuell andrahandsuthyrning m.m. En pantsättning kallas det när du tar ett lån där du använder din bostadsrätt som säkerhet. Denna pantsättning sker mellan kreditinstitutet (långivaren – t.e.x. en bank) och dig som innehar bostadsrätten. Om det är så att en bostadsrätt är pantsatt hos ett kreditinstitut, är det upp till föreningen att notera detta i sitt pantregister.

Det finns olika tjänster på nätet som ger bostadsrättsföreningar möjligheten att på ett enkelt sätt hantera sigg pantregister. Dessa tjänsters funktionalitet varierar, men kan bland annat inkludera möjligheten att registrera pantbrev samt överlåtelser av bostadsrätter. Mot en kostnad finns det möjlighet att införskaffa ett pantregister för bostadsrättsföreningen, vilket förenklar administrationen av föreningens pantregister.

Varför investera i ett pantregister för bostadsrättsförening?

När en bostadsrättshavare har tagit ett lån med sin bostadsrätt som säkerhet, och därmed genomfört en pantsättning, är denna juridiskt bindande men inte förrän bostadsrättsföreningen har fått besked om denna. Detta ska alltid ske i skrift på ett formulär som är särskilt framtaget för ändamålet. Även en muntlig underrättelse om en pantsättning anses vara giltig, men muntliga avtal går inte att datumstämpla på samma sätt som ett skriftligt sådant och det är därmed svårare att bevisa vilket datum som underättelsen faktiskt skedde.

Så fort bostadsrättsföreningen i fråga har blivit meddelade om pantsättningen är den skyldig att skapa en notering om denna i lägenhetsförteckningen. De uppgifter som ska föras in i förteckningen inkluderar namnet på panthavaren, vilket vanligtvis är ett kreditinstitut som exempelvis en bank, och noteringens datum.

Det är av yttersta vikt att denna notering omedelbart förs in i lägenhetsförteckningen, eftersom panthavaren (långivaren) är beroende av den tidsordning i vilken noteringen i förteckningen har ägt rum. Slarv på grund av den mänskliga faktorn kan förekomma, vilket kan resultera i ett skadeståndskrav riktat till föreningens styrelse, om det skulle vara så att det slarv som har skett har resulterat i en förlust för antingen bostadsrättshavaren eller panthavaren. Detta är en god anledning för föreningen att investera i ett pantregister för bostadsrättsförening.

Privatekonomi

Har man tidigare bott i en traditionell hyresfastighet kan mötet med en bostadsrätt kännas ovant. Det är på många sätt detsamma i praktiken, men händer någonting oförutsett kan man få en helt annan upplevelse! Som ägare av bostadsrätt har man ett större ansvar än när man är hyresgäst. Det finns ingen som bekostar byte av vitvaror eller reparationer. Detta är sådant som helt landar på individens bord. Privatekonomin kan således påverkas stort även om månadskostnaden är nästintill oförändrad.

Amerikanska hemlarm gör bostaden smartare

USA är ledande i många branscher, särskilt teknik. De borde därför vara bättre än oss svenskar på hemlarm också, eller? I USA finns cirka 20 miljoner hemlarm och flera olika leverantörer. Är de verkligen bättre än de svenska hemlarmen? Om det skriver vi i den här texten!

Vilket system av hemlarm används i USA?

Efter attacken mot World Trade Center i New York för cirka 16 år sedan fick marknaden för hemlarm i USA ett rejält uppsving. Utöver de redan existerande leverantörerna började det dyka upp många nya som inte bara utnyttjade den ökande efterfrågan, utan också drog fördel av det faktum att tekniken har gått framåt med stormsteg sedan konventionella, trådburna larmsystem utvecklades.

Idag dominerar de trådlösa systemen hemlarmsmarknaden i USA, precis som i Sverige. Men det har inte varit en lika ensidig fokusering på den typen av system som här hemma. Trådburna system har fortfarande sin plats i amerikanska hem. Deras främsta, och förvisso starka och korrekta argument, är att trådbundna system har högre säkerhet. Men även om det är sant är det naturligtvis en annan fråga om den högre säkerheten innebär någon avgörande skillnad i hur väl systemet skyddar en bostad. Även om systemet i säg är säkrare spelar en hemmiljö och individer stor roll. Man kan därför inte helt klart säga vilket system som är bättre när det verkligen gäller. Att hemlarm gör att du känner dig tryggare är det ingen tvekan om.

Trender inom hemlarm

Det finns trender i hemlarms-branschen i USA. Den ena är att allt större vikt läggs vid sådant som inte har med inbrottsskyddet att göra, bland annat brandlarm, gaslarm och trygghetslarm. Funktioner för övervakning, automatisering och fjärrstyrning av funktioner i bostaden, så kallade smarta hem-funktioner, blir också allt viktigare för allt fler leverantörer. Allt fler leverantörer för hemlarm marknadsför sådana bredare lösningar, vilket ju också i stort följer utvecklingen som råder i Sverige. Det har nog att göra med dels att produkten och tjänsten inbrottslarm inte går att utveckla särskilt mycket, dels att tekniken och produkter för smarta hem börjar mogna. Hemlarmen som marknadsförs innehåller mycket mer än inbrottslarm och själva hårdvaran är modernare än vad som erbjuds i Sverige, med bland annat en pekskärm istället för knappsats. Den andra trenden hänger ihop med den första och innebär att allt fler erbjuder appar för styrning och övervakning av larmet. En annan galen idé är robotar som bor hemma och som går att styra och nå via nätet.

Bli HLR-instruktör och utbilda andra

Bli HLR-instruktör och utbilda andra

Många av de personer som har genomgått en utbildning i HLR blir inspirerade att själva utbilda sig till instruktörer. Men vad krävs egentligen för att bli HLR-instruktör? Här delar vi med oss av information som förhoppningsvis ger dig en bra bild av hur det är att vara HLR-instruktör och vad som krävs för att du ska nå ditt mål att bli instruktör. Med hjälp av denna information kan du utvärdera huruvida detta är rätt väg för dig att gå eller ej. Att vara HLR-instruktör är sällan ett heltidsjobb, utan snarare en bisyssla, så du behöver inte oroa dig för att det ska krocka med ditt nuvarande arbete.

När du genomgår en utbildning till HLR-instruktör kommer vissa delar av kursen behandla sådant som är specifikt för den organisation du certifierar dig för. Det kan till exempel röra det pappersarbete som ska göras, hur du ska utvärdera kursdeltagarna och hur du ska hantera certifieringsprocessen. En stor del av kursen behandlar sannolikt hur du på ett effektivt sätt kan lära ut hjärt-lungräddning till vuxna kursdeltagare genom olika metoder. Du kan också få ge en kort presentation eller gå igenom olika scenarier för att lära dig hur man blir en bra HLR-instruktör.

Detta krävs och därför borde du bli HLR-instruktör

Vilka krav som ställs på en HLR-instruktör varierar något mellan de olika organisationer som erbjuder certifiering för instruktörer. Generellt sett inkluderar dessa följande krav:

 • Du behöver vara 18 år när du genomgår kursen.
 • Du behöver kunna kommunicera på ett effektivt sätt såväl muntligt som skriftligt.
 • Du behöver vara i tillräckligt god fysisk form för att kunna utföra den praktiska delen av kursen i fråga.

Som HLR-instruktör räddar du liv. Som individ kan du utföra hjärt-lungräddning och därigenom rädda liv, men när du instruerar andra människor i hjärt-lungräddning lär du flera individer att utföra HLR. Om du inser vikten av hjärt-lungräddning och känner dig inspirerad att utbilda andra i metoden kan du vara en bra kandidat för att bli HLR-instruktör. Om du blir instruktör bör du hela tiden hålla dig uppdaterad och arbeta på att bli en mer effektiv utbildare i HLR.

Hjärtstartare har fått stor spridning

En viktig del av att lära sig HLR är att det finns idag hjärtstartare på många platser i landet, så som i gallerior, hotell, kontor m.fl. att vet hur man behärskar dessa och kompletterar med vanlig hjärt- och lungräddning räddar liv. Har ni inte hjärtstartare på din arbetsplats idag är detta någon som bör ses över, läs mer på köpahjärtstartare.nu och fördjupa dig i hur du och ditt företag kan vara förberedda.

Advisor fondförvaltning – fonder med god avkastning

Advisor fondförvaltning - fonder med god avkastning

Vill du hitta fonder för din premiepension som har bättre avkastning en genomsnittet? Då bör du använda dig av Advisor fondförvaltning.

När du ska investera dina pengar i fonder, vare sig det handlar om din pension eller om personliga besparingar, vill du såklart att de ska förvaltas av kompetenta personer med erfarenhet av fondförvaltning. Därför kan du vända dig till fondförvaltningsbolag så som Advisor fondförvaltning AB.

Fondförvaltning via Advisor

Advisor bildades 1997, men år 2012 ombildades bolaget till ett fondbolag med namnet Advisor fondförvaltning AB. Bolagets främsta verksamhet är förvaltning av pesionssparande, men Advisor förvaltar även andra investeringar. Bolaget håller koll på hela processen åt dig. Allt från att bevaka marknaden för att ta reda på vilka fonder som passar dig och som utgör en bra kombination, till att utföra fondbyten när detta är det mest fördelaktiga.

Advisors egna fonder

Advisor förvaltar tre egna fonder: Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. Advisor Världen är en daghandlad global aktiefond. Detta är även en PPM-fond (det vill säga en premiepensionsfond), Advisor Multihedge är en fond som placerar i hedgefonder på global nivå och Advisor Multihedge X2 är en matarfond till Advisor Multihedge.

Samtliga tre fonder är passande för långsiktigt sparande. Advisor fondförvaltning rekommenderar att du planerar att investera dina pengar under minst fem år i Advisor Världen och Advisor Multihedge X2, och under minst tre år i Advisor Multihedge för att det ska löna sig. Men det är såklart klokt att investera pengarna under ännu längre tid också. På så vis påverkas du inte av kortsiktiga förändringar och eventuella nedgångar på marknaden. Om du vill investera i Advisor Världen och/eller Advisor Multihedge kan du göra det via fondtorg. 

Premiepensionsfonder

Advisor fondförvaltning är framförallt inriktad på PPM-fonder, det vill säga fonder för premiepensionssparande. Om du är intresseras av Advisors premiepensionsförvaltning kan du anmäla dig på Advisors hemsida, snabbt och enkelt.

 Håll koll via hemsidan

På hemsidan ser Advisors fondförvaltare till att du kan ha koll på avkastning av dina fonder, vilket uppdateras varje månad. På hemsidan finner du även mycket fakta om de olika fonderna, samt kontaktuppgifter om du skulle vilja höra av dig med frågor till Advisors fondförvaltare via telefon eller epost. De reder gärna ut dina funderingar. Och tänk på att det är klokt att börja spara tidigt.

Om du tror att detta är något för dig kan du anmäla dig på Advisors hemsida.

Behöver ni kontorsstädning i Stockholm?

Det finns många alternativ och lösningar att välja på om ni behöver kontorsstädning i Stockholm. Kolla in denna artikel för att få veta mer om vad kontorsstädning i Stockholm kan innebära.

Eftersom det finns ett så stort utbud av företag som erbjuder kontorsstädning i Stockholm, är det enkelt att finna just det ni behöver. Ni anpassar lösningen efter vad som passar just er bäst. Om ni vill kan ni själv utforma ett önskemål för vad som ska ingå i kontorsstädningen, eller så kan ni använda er av någon av de standardlösningar som finns.

Standardlösningar för kontorsstädning i Stockholm

Ni väljer självklart vad som ska ingå i er kontorsstädning, men även om ni vill utforma ett önskemål själva kan det vara bra att kika på en standardlösning för att få en bild av vad som kan ingå och hur mycket det kan kosta.

En standardlösning kan till exempel se ut såhär:

 • Städning av kontorsrum:

I städningen av era kontorsrum kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.

 • Städning av konferensrum:

I städningen av konferensrum kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.

 • Städning av arkiv och förråd:
 • I städningen av arkiv och förråd kan det till exempel ingå dammtorkning av hyllor och skåp, dammsugning och våttorkning av golv.
 • Städning av kök, matsal och fikarum:
 • I städningen av kök, matsal och fikarum kan det till exempel ingå avtorkning av diskbänk, skåpluckor och andra köksytor samt matbord, tömning av diskmaskin, tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.
 • Städning av toaletter

I städningen av toaletter kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, rengöring av handfat, spegel, toalett med mera, våttorking av golv samt påfyllning av förbrukningsvaror såsom toalettpapper, pappershanddukar och tvål.

 • Städning av korridorer och entré
 • I städningen av korridorer och entré kan det till exempel ingå dammsugning och våttorkning av golv.

Detta är givetvis bara exempel på vad som kan ingå i en kontorsstädning i Stockholm. Ni väljer självklart själva hur ofta ni vill ha ert kontor städat, men hör gärna av er och fråga något av de företag som erbjuder kontorsstädning i Stockholm och fråga hur ofta de rekommenderar kontorsstädning. Det är viktigt att städa med viss regelbundenhet för att undvika allergier och liknande, men hur ofta beror förstås på vad lokalerna används till, av hur många och hur ofta de används.

Begagnade kontorsmöbler – ett ekonomiskt alternativ

Begagnade kontorsmöbler – ett ekonomiskt alternativ

Vare sig ni är ett företag som ska nyinreda eller om du endast behöver en kontorsstol till ditt hem är begagnade kontorsmöbler ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ.

Kostnaderna kan bli höga när ni ska inreda ett helt nytt kontor, men om ni väljer begagnade kontorsmöbler kan ni komma billigt undan. Du kan hitta begagnade kontorsmöbler med hög kvalitet till låga priser. Oavsett om ni måste byta ut gamla slitna kontorsmöbler eller bara vill ha en ny och fräsch stil på kontoret behöver det inte kosta skjortan, och det behöver inte heller vara krångligt. 

Leta på egen hand – eller vänd dig till återförsäljare

Att handla begagnade kontorsmöbler är enkelt. Om du gillar att gå och kika i små second hand affärer kan du givetvis göra det, men om behovet är mer specifikt eller om du behöver köpa begagnade kontorsmöbler i stor mängd kan det vara svårt att hitta det du behöver i små affärer. Som tur är säljer fler och fler möbelåterförsäljare även begagnade kontorsmöbler, i stora kvantiteter och till garanterat god kvalitet – när du handlar från dessa företag kan de garantera att kontorsmöblerna är i ett visst skick.

Få bra kvalitet direkt hem

Du kan välja bland ett stort utbud av begagnade kontorsmöbler, i garanterat gott skick och till ett bra pris, och sedan få dem levererade direkt till dörren, få hjälp med uppackning och möblering. Enklare än så kan det inte bli.

När du köper kontorsmöblerna kan du även få inredningstips. Berätta hur kontoret ser ut och vilka behov ni har, så kan ni få hjälp att välja de begagnade kontorsmöbler som passar bäst, både vad gäller komfort och den stil och känsla ni vill ha på kontoret.

Om du inte hittar just de begagnade kontorsmöbler du vill ha, kan du be om att få dem omsnickrade eller ommålade, allt för att de ska passa just dina behov. Det finns alltså stora valmöjligheter, och ni kan finna unika kontorsmöbler till ert kontor.

Sälj dina gamla möbler vidare

Kanske är det så att du även behöver tömma ditt kontor på kontorsmöbler? Då kan du vända dig till samma företag för at sälja de gamla möblerna. På så vis blir kostnaden att byta ut sina kontorsmöbler mycket liten.

När du väljer begagnade kontorsmöbler gör du även miljön en tjänst – varför låta fler träd avverkas, eller mer energi användas, när det finns så många begagnade kontorsmöbler att välja bland.

Sveriges roll på världsmarknaden

Sverige är ett litet land och det kan vara svårt att se landets roll i världen, där konkurrensen om olika marknader är hård. Men hur ser det egentligen ut? Hur är Sveriges roll på världsmarknaden? Denna artikel tittar ytligt på Sveriges roll i ekonomin. För mer fokuserat information om län och regioner rekommenderar vi nyhetssidor med fokus på lokalt affärsliv i västra götaland samt andra områden.

Sverige – ett litet land i en stor värld

Sveriges befolkning utgör en dryg promille av hela världsbefolkningen. Vi är en liten fläck på världskartan och man skulle kunna tro att vi vore obetydliga i konkurrensen mot folkrika länder som China och USA. Trots den lilla andelen av världsbefolkningen så har vi en mycket större del i världsekonomin: 1 procent. I förhållande till vår befolkning är detta en enorm andel. Grunderna till detta ligger i Europas historia. Medan andra länder slösade pengar på krig, förblev Sverige neutralt och med en fungerande marknad. I efterkrigstiden fanns det inte mycket konkurrens i Europa på grund av förstörelser men desto fler behov att täckas. Det var där Sveriges ekonomiska utveckling började.

Idag är Sverige ett ledande exportland för olika råvaror och färdiga varor: Trä, metaller, transportfordon, mediciner och IT är våra specialområden. Särskilt inom IT har vi blivit konkurrenskraftiga och med flera nya teknologier, tjänster och metoder.

Framtidens utmaningar och hopp

Trots vår betydande roll i världsekonomin står vi inför utmaningar. Eftersom världsmarknaden ständigt växer och allt fler länder blir starkare i sin ekonomi krymper vår andel av världsekonomin. Exporten har blivit allt viktigare för oss men vi har tappat marknadsandelar internationellt. Världsmarknaden förändras ständigt och Sveriges roll i det hela har självklart påverkats.

Antalet externa PPM-förvaltare ökar

Antalet externa PPM-förvaltare ökar

PPM kallas i folkmun den mindre del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att förvalta. PPM, eller premiepensionen som den numera heter, känner de flesta pensionssparare till att de har möjligheten att förvalta. Trots detta tar relativt få sparare denna möjlighet. Möjliga orsaker till det låga intresset för självförvaltning av premiepensionen är bristande tid och intresse.

Du behöver dock inga specialkunskaper för att förvalta din premiepension, även om det kan vara förenat med större risk. Många sparare tycker dock att det är skönt att låta en extern aktör ta över förvaltningen av premiepensionskontot. Med hjälp av en erfaren PPM-förvaltare som Advisor ökar dina möjligheter till en god avkastning på PPM-kontot, vilket gör att du ofta kan få en premiepension som överstiger genomsnittet i PPM-systemet.

Bristande tid eller intresse

Som de flesta känner till kan det vara tidsödande att förvalta pengar. För att maximera avkastningen krävs vissa förkunskaper, men det krävs även analyser inför varje potentiell placering. I egenskap av förvaltare behöver då ställa dig själv frågan om det är rätt läge att köpa eller sälja och försöka förutspå den aktuella fondens långsiktiga värdeutveckling. Detta är naturligtvis en förenkling och de frågor du bör ställa dig innan du fattar ett beslut är förstås fler.

Om du saknar antingen den tid eller det intresse, eller bägge dessa faktorer, som krävs för att förvalta ditt PPM-konto på ett noggrant sätt, gör du bättre i att avstå från att göra detta. Att göra ett halvhjärtat försök att på egen hand förvalta premiepensionskontot är sällan en god idé. Risken är nämligen överhängande att du i första läget väljer ett antal fonder och sedan glömmer bort eller struntar i att följa upp dina placeringar. Det leder till att du omedvetet kan sitta fast i dåliga placeringar.

Extern PPM-förvaltning ger ofta resultat

Det har visat sig att flera av de fondbolag som agerar på marknaden uppnår resultat som den enskilde pensionsspararen skulle ha svårt att själv åstadkomma. Detta gäller bland annat Advisor PPM, vars kunskap och erfarenhet gör att de över tid åstadkommer en mer positiv värdeutveckling än genomsnittet i PPM-systemet.

Fördelarna med konferenser

Fördelarna med konferenser

Att åka på konferens är något som är vardag för det flesta som jobbar inom företag. Till och med för de som jobbar för den offentliga sektorn måste med jämna mellanrum åka iväg för att arbeta under flera dagar i sträck. Det finns flera tusen olika arrangörer som erbjuder olika utbud och paket innehållande alla möjliga detaljer och finesser, så att konferensen ska bli så bra, lärorik och spännande som möjligt. Men varför är konferenser så populära? Här listar vi fördelarna med att ha eller delta i en konferens.

Nya kontakter

När du åker på konferens åker du antingen själv eller med andra kollegor. Oavsett detta åker du ifrån ditt jobb, lämnar vardagen och tillbringar ett visst antal dagar med helt nya människor. Du kan skapa nya kontakter och nätverk som både hjälper dig i din personliga karriär och är bra för ditt företag. Deltagarna på en konferens har med största sannolikhet saker gemensamt, det är därför de är på samma konferens. Men i detaljerna så skiljer de sig åt: Alla har olika utbildningar, erfarenheter och bakgrunder, olika roller på sitt jobb och jobbar på företag som håller på med olika saker. Detta ska användas som fördel i ditt nätverkande och öppnar upp världen och möjligheterna för dig och ditt jobb.

Inspiration och motivation

På konferenser ska man lära sig saker. Det kan vara genom interaktiva övningar till föreläsningar. Oavsett på vilket sett det sker är det bra att spetsa öronen och ta in all kunskap som finns att hämta. Dessutom är det viktigt att prata med alla deltagarna och ställa frågor. På så sätt får du reda på nya sätt att tänka, andra perspektiv och vägar att göra saker på. Om du använder konferensen rätt kommer du lämna med mer inspiration och motivation för ditt jobb och karriär.

Konferensbokning i Stockholm

Det finns otroligt många arrangörer som hjälper dig att ordna din och ditt företags egen konferens. Särskild i Sveriges företagsmetropol, Stockholm är utbudet enormt. De olika arrangörerna erbjuder olika paket som innehåller alla möjliga sorters aktiviteter, boenden, konferenslokaler och mat. Beroende på vad ditt företag letar efter så finns det arrangörer som är bättre anpassade för er. Säker är i alla fall att det minst finns ett företag som passar er och vad ni vill ha ut av konferensen. Det ni enda ni måste göra är att förklara vad ni är ute efter, komma överens över detaljer, boka konferensen, bjuda in deltagarna och sedan bara njuta och delta som alla andra.