Ritningar

Beställa konstruktionsritningar från Stockholm – eller annan stad?

Beställa konstruktionsritningar från Stockholm – eller annan stad?

Om du bor i Stockholm är chansen stor att du vänder dig till en lokal arkitekt vid behov av konstruktionsritningar vid en större ombyggnation eller tillbyggnation. Måste du anlita ett lokalt företag eller skulle det även gå att beställa dessa ritningar från en arkitekt från annan stad? Både ja – och nej.

Anlita arkitekt i annan del av landet

Det är fullt möjligt att anlita en arkitekt från en annan stad än Stockholm även om byggnationen ska genomföras i denna stad.  De kan:

  • Skapa ritningarna

Skicka in en skiss eller färdiga ritningar till arkitekten varpå de skapar de konstruktionsritningar som krävs. De kontrollerar vilka regler som gäller i gällande kommun och ser därmed till att ansökan blir komplett från början.

  • Samordna projektet

Är det ett stort byggprojekt kan det behövas en projektsamordnare även när det kommer till ritningar och bygglovsansökningar. Även detta kan en arkitekt genomföra på distans.

Beställa konstruktionsritningar från Stockholm

Som visas ovan kan alltså arkitekter anlitas över hela Sverige för detta jobb. Men man bör då även vara medveten om vilka begränsningar detta ger. Ska byggnationen utföras i Stockholm kan det finnas stora fördelar i att anlita en arkitekt från samma stad. Detta framförallt om följande hjälp önskas:

  • Ritningar från ursprunglig källa

Om hjälp önskas med mätningar och att skapa ritningar direkt från exempelvis en befintlig byggnad behöver företag från Stockholm anlitas. Det kan exempelvis vara ett tillfälle då en utbyggnad ska ske på bostaden och en ritning behövs som underlag till kommunen.

  • Personligt bemötande

Det mesta går att lösa via telefon, mail eller Skypemöte – men inte allt. En del människor trivs med denna väg till kommunikation medan andra helst av allt träffas ”på riktigt”. Kunden kanske vill visa, peka och diskutera olika upplägg och därmed gå till arkitektens kontor. I detta fall är det även fördelaktigt att välja en arkitekt från samma stad.

Eller skapa själv?

I teorin kan konstruktionsritningar även skapas på egen hand. Det måste inte vara en arkitekt som skapat dem. Däremot är det ytterst få privatpersoner som har den kompetens som krävs för att skapa kompletta ritningar.

Det går att läsa om konstruktionsritningar och vilka krav det ställs på dessa på Stockholm Stads webbplats. Där finns även mer information kring vad som krävs vid bygglov och när ansökan behöver ske.