Fastigheter

Ett stambyte i Stockholm behöver göras med jämna mellanrum

Det är viktigt att rörsystemet i ett flerfamiljshus håller länge och fungerar väl. Detta för att boendet ska vara bekvämt och lägligt för de personer som bor i byggnaden. Men rörsystemet har likt övriga delar av byggnaden en begränsad livslängd. Dessutom kräver det regelbundet underhåll, reparationer och ibland ett byte av stammarna. När så är fallet gör man som fastighetsägare bäst i att kalla in en expert på stambyte i Stockholm.

 

Ett väl underhållet rörsystem kan nämligen hålla i fler årtionden. Men det finns samtidigt flera olika faktorer som påverkar hur ofta man behöver byta stammarna i en fastighet. Dessa faktorer inkluderar bland annat åldern på byggnaden, kvaliteten på de material som har använts i rörsystemet, vattenkvaliteten i området samt hur väl underhållet rörsystemet är. Fortsätt att läsa för att få mer information om dessa olika faktorer!

De viktigaste faktorerna för hur ofta ett stambyte i Stockholm bör göras

Som vi redan har nämnt finns det många olika faktorer som påverkar hur ofta ett stambyte i Stockholm behöver göras. Dessa är några av de viktigaste faktorerna:

 

  • Åldern på byggnaden och vilket material rören är tillverkade av. Åldern på byggnaden är den första indikatorn som man behöver titta på när det kommer till hur ofta stammarna behöver bytas ut. Flerfamiljshus som är tillverkade före 1960-talet har ofta ett rörsystem av galvaniserat stål och därmed en livslängd på cirka 20-50 år. Så om byggnaden är mer än 50 år gammal och fortfarande har sina ursprungliga stålrör kan det vara hög tid att byta ut rören.
  • Vattenkvaliteten. Även vattenkvaliteten har en stor betydelse för hur många år ett rörsystem kan fungera på ett bra sätt. Hårt vatten innehåller högre halter av mineraler såsom kalcium och magnesium. Därför kan detta vatten dels skada och täppa igen rören. Med tiden kan rören bli igentäppta och börja rosta, så då behöver rörsystemet vanligtvis bytas ut oftare än om vattenkvaliteten hade varit en annan.
  • Underhållet. Regelbundet underhåll är viktigt när man vill förlänga livslängden på rörsystemet. Därför är det viktigt att regelbundna inspektioner utförs för att upptäcka eventuella vattenläckor, rost och andra tecken på slitage. Dessutom behöver rören rengöras och behandlas för att förhindra att de täpps igen eller orsakar andra typer av problem för de boende i fastigheten.