Överfallslarm

Välj rätt överfallslarm till företaget

Välj rätt överfallslarm till företaget

Det finns en rad olika överfallslarm man kan installera för att skydda såväl verksamhet som personal. För verksamheten är det ekonomiskt svårt att bli utsatt för rån och skadegörelse. Dels försvinner likvida medel, föremål och varor. Samtidigt krävs åtskillig tid för att komma tillbaka igen vilket är kostsamt. Ännu värre är det att personalen kan råka illa ut. Även om ingen skadas fysiskt vid rånet, kan det bli en chockupplevelse som gör att man inte vågar vistas i butiken längre. Individens upplevelse är någonting som inte går att reparera med vare sig pengar eller förmåner. Istället behöver man se till att ingen behöver råka ut för detta! Här finns överfallslarm som en åtgärd vilken gör skillnad direkt.

Vilka miljöer

Även om man kan ringa in vissa verksamheter som extra utsatta, går det inte att utesluta brott i någon bransch. En bank eller juvelerare hantera stora värden vilka drar till sig uppmärksamhet från bovar. Samtidigt kan en desperat individ råna vilken mindre verksamhet som helst för att komma över pengar. Beroende på vad för miljö och tid på dygnet man upplever sig som mest hotad, kan man välja olika sorters överfallslarm. Vanligtvis kombineras dessa med larmsystemen man annars använder för att kunna hantera alla tänkbara hot på ett och samma vis.

Kameror och säkre dörrar gör viss skillnad när det kommer till att hålla obehöriga borta. Samtidigt är det utryckning och interaktion som drar gränsen för vad som försiggår. Ett tyst överfallslarm signalerar via larmoperatörer direkt till väktare och polis. När de väl kommer till platsen har de bättre information och kan agera på rätt sätt för situationen. Detta har en stor påverkan på vad som därefter utspelar sig. Om man kan gripa personer på plats och dessutom har all bevisning klar, minskar risken för att de skall kunna komma tillbaka. Det är dessutom en signal till personalen om att de inte är själva i situationen även om det inte finns någon annan i butiken.

Här finns information om allt som finns att känna till i fråga om överfallslarm för butiker och verksamhetslokaler runt om i landets varje stad.