Slyröjning

Så definieras slyröjning

Så definieras slyröjning

Slyröjning innebär rent konkret att man tar bort buskar, ogräs, unga träd och snår. När du gör en slyröjning så bereder du samtidigt plats för de växter och träd som du vill ska finnas på din tomt. Du kommer snabbt se förändring och där slyn förr växte kommer istället blommor och gräs att växa upp. En del personer föredrar att anlita en professionell slyröjare. Det kan vara ganska påfrestande för både rygg och knän att utföra slyröjning på egen hand, även om det inte är en omöjlighet. Det är sedan A och O att hålla efter slyet så att det inte får växa upp igen. 

Slyröjning minskar risken för skogsbränder 

Det är viktigt att man genomför en slyröjning med jämna mellanrum för annars ökar man faktiskt risken för skogsbränder. Skogsbränder uppstår ofta i närheten av grillplatser och därför är det extra viktigt att genomföra slyröjning i anslutning till grillplatser. Även i din egen trädgård kan du behöva göra slyröjning för att förhindra att bränder uppstår. Det finns många växter som lätt tar eld och det är viktigt att få bort dem. Dessa växter tar även vatten, näring och solljus från dina andra växter vilket är en annan anledning att röja bort dem. 

Hur mycket sly bör röjas bort? 

Slyröjning är ingen exakt vetenskap så det går inte att ge en siffra på hur många träd som bör finnas per kvadratmeter. Som en tumregel kan man dock utgå ifrån att det ska vara cirka två meter mellan träden. Det är dock ganska vanligt att man inte tar bort tillräckligt med träd och sly. Det är viktigt att man tar bort ganska många stammar så att man ger bästa möjliga villkor till de träd och växter som man verkligen vill ska frodas och växa. När du genomför slyröjning kommer värdet på din fastighet att öka och närvaron av skadliga insekter såsom termiter och tusenfotingar kommer att minska.

Slyröjning på en liten tomt 

Om det endast är en begränsad yta som ska slyröjas eller om din tomt är liten så kan du göra slyröjningen själv och sedan ta hjälp av ett professionellt företag för stubbfräsning och stubborttagning. Du ska alltid vara noga med att använda rätt utrustning när du ska röja sly. Det är viktigt med bra arbetshandskar och skyddsglasögon. Tänk även på att ha bra på fötterna så att du inte ådrar dig någon skada på grund av vassa grenar till exempel.