Utbildning

I Göteborg finns flertalet assistansbolag att välja mellan. Men hur ska man egentligen välja rätt? Klart är att det finns många olika åsikter att ta hänsyn till, och det assistansbolag som är bäst för en kompis, kanske inte är bäst för dig.

Så vad ska man egentligen tänka på i valet av assistansbolag Göteborg?

Rykte

Tittar du i kataloger och i sökresultat på nätet får du upp många träffar på assistansbolag i Göteborg. Klart är att vissa av dem har bättre rykte, medan andra är lite mindre välrenommerade. Ett snabbt sätt att få en helhetsbild är att göra snabba efterforskningar kring respektive bolag. Har de nämnts i negativ bemärkelse i någon nyhetsartikel? Finns det omdömen och recensioner på nätet om dem?

När du tittar på omdömen och recensioner är det viktigt att ta dem med en nypa salt. Åtminstone om de är få och anonyma. Det är tämligen enkelt för en illvillig konkurrent att helt sonika manipulera dessa. Det är knappast särskilt tidskrävande att genomföra om underlaget är litet.

Bolagsform

Vill du anlita ett regelrätt och vinstdrivande assistansbolag? Eller ett kooperativ? Det råder olika åsikter kring dessa. En del menar att bolagen är effektiva och duktiga, medan andra tycker att kooperativ är den bästa lösningen. Många tycker dock att det knappast är någon större skillnad i praktiken. Om det är en faktor för dig är upp till dig att avgöra.

Uppsägningstid

Vilken uppsägningstid har samordnaren? Och vilken har du? Det här kan vara en viktig faktor i valet av assistansbolag. Ett bolag i Göteborg kan ha en månad, medan den andra har tre månader. Som regel brukar man säga att en till tre månader är normalt – men inte längre än tre månaders uppsägningstid från brukarens sida.

Villkor för de anställda

För många brukare är det viktigt att assisterna har goda arbetsvillkor. Dessa kan variera ganska mycket – en brukare som är anställd av kommunen i Göteborg kanske har högre eller lägre lön än någon som är anställd hos ett privat assistansbolag. Många menar att det är viktigt att titta på de kollektivavtal som assistansanordnaren är ansluten till. OB, jour, uppsägningstider, arbetstider och andra anställningsvillkor kan variera.

Utbildning

Bli HLR-instruktör och utbilda andra

Många av de personer som har genomgått en utbildning i HLR blir inspirerade att själva utbilda sig till instruktörer. Men vad krävs egentligen för att bli HLR-instruktör? Här delar vi med oss av information som förhoppningsvis ger dig en bra bild av hur det är att vara HLR-instruktör och vad som krävs för att du ska nå ditt mål att bli instruktör. Med hjälp av denna information kan du utvärdera huruvida detta är rätt väg för dig att gå eller ej. Att vara HLR-instruktör är sällan ett heltidsjobb, utan snarare en bisyssla, så du behöver inte oroa dig för att det ska krocka med ditt nuvarande arbete.

När du genomgår en utbildning till HLR-instruktör kommer vissa delar av kursen behandla sådant som är specifikt för den organisation du certifierar dig för. Det kan till exempel röra det pappersarbete som ska göras, hur du ska utvärdera kursdeltagarna och hur du ska hantera certifieringsprocessen. En stor del av kursen behandlar sannolikt hur du på ett effektivt sätt kan lära ut hjärt-lungräddning till vuxna kursdeltagare genom olika metoder. Du kan också få ge en kort presentation eller gå igenom olika scenarier för att lära dig hur man blir en bra HLR-instruktör.

Detta krävs och därför borde du bli HLR-instruktör

Vilka krav som ställs på en HLR-instruktör varierar något mellan de olika organisationer som erbjuder certifiering för instruktörer. Generellt sett inkluderar dessa följande krav:

  • Du behöver vara 18 år när du genomgår kursen.
  • Du behöver kunna kommunicera på ett effektivt sätt såväl muntligt som skriftligt.
  • Du behöver vara i tillräckligt god fysisk form för att kunna utföra den praktiska delen av kursen i fråga.

Som HLR-instruktör räddar du liv. Som individ kan du utföra hjärt-lungräddning och därigenom rädda liv, men när du instruerar andra människor i hjärt-lungräddning lär du flera individer att utföra HLR. Om du inser vikten av hjärt-lungräddning och känner dig inspirerad att utbilda andra i metoden kan du vara en bra kandidat för att bli HLR-instruktör. Om du blir instruktör bör du hela tiden hålla dig uppdaterad och arbeta på att bli en mer effektiv utbildare i HLR.

Hjärtstartare har fått stor spridning

En viktig del av att lära sig HLR är att det finns idag hjärtstartare på många platser i landet, så som i gallerior, hotell, kontor m.fl. att vet hur man behärskar dessa och kompletterar med vanlig hjärt- och lungräddning räddar liv. Har ni inte hjärtstartare på din arbetsplats idag är detta någon som bör ses över, läs mer på köpahjärtstartare.nu och fördjupa dig i hur du och ditt företag kan vara förberedda.