Hus och hem

Fuktskador i källare och våtrum

Fuktskador i källare och våtrum

Det är få saker som ingjuter samma skräck i villaägare som fuktskador och mögel. Båda dessa har starka band till varandra och när väl fukten sprider sig i fastigheten kan det vara bråttom om man vill undvika renovering och fuktsanering. Träreglar, golv, elektronik och ytskikt kan alla påverkas stort av ett aldrig så litet vattenläckage i bostaden. Det är inte alltid man hinner upptäcka vattenrelaterade problem i tid vilket för många inneburit stort obehag. Nu för tiden finns effektiva vattenlarm som kan hjälpa till med att finna risker i tid. Genom att få en varning direkt, kan man ta in experter omgående för att avhjälpa problemet och minimera både kostnader och följderna av en skada.

Varningssensorer

I handeln finns det olika redskap för att upptäcka vattenskador i tid men få av dessa är interaktiva som de mer effektiva vattenlarm vilka går att införskaffa. Dessa inhandlas vanligen via ett larm eller säkerhetsföretag. Är det fråga om vattenlarm finns ett flertal bra lösningar via säkerhetsföretag som Verisure. I och med att de redan erbjuder kompletta larmsystem är det enkelt att koppla in även vattenlarm för att vidare öka säkerheten.

När man talar om vattenlarm är det inte ovanligt att man jobbar med sensorer vilka placeras på givna riskplatser i fastigheten. Överallt där man hanterar vatten i någon form, finns en risk för att läckage skall uppkomma. Fördelen med ett vattenlarm är inte att det förhindrar vattenläckan. Detta är inte någonting som låter sig göras. Dock varnar den omedelbart även vid mindre fuktutmaningar. I förlängningen innebär det att man inte behöver dras med en fuktskada ända tills den är fullt observerbar. I dessa stadier är det ofta för sent att göra någonting annat än att helt riva ut de områden som blivit illa utsatta.

Jämför man kostnaden och tiden som krävs för att riva ut ett helt golv, eller att ta ner en innervägg och regla upp en ny, blir kostnaden för vattenlarm obetydlig. Skulle någonting inträffa är det inte fråga om minuter utan om sekunder innan det kommer en varning via telefonen. På så vis har man full uppsikt även om man inte är hemma.