Fonder

Antalet externa PPM-förvaltare ökar

Antalet externa PPM-förvaltare ökar

PPM kallas i folkmun den mindre del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att förvalta. PPM, eller premiepensionen som den numera heter, känner de flesta pensionssparare till att de har möjligheten att förvalta. Trots detta tar relativt få sparare denna möjlighet. Möjliga orsaker till det låga intresset för självförvaltning av premiepensionen är bristande tid och intresse.

Du behöver dock inga specialkunskaper för att förvalta din premiepension, även om det kan vara förenat med större risk. Många sparare tycker dock att det är skönt att låta en extern aktör ta över förvaltningen av premiepensionskontot. Med hjälp av en erfaren PPM-förvaltare som Advisor ökar dina möjligheter till en god avkastning på PPM-kontot, vilket gör att du ofta kan få en premiepension som överstiger genomsnittet i PPM-systemet.

Bristande tid eller intresse

Som de flesta känner till kan det vara tidsödande att förvalta pengar. För att maximera avkastningen krävs vissa förkunskaper, men det krävs även analyser inför varje potentiell placering. I egenskap av förvaltare behöver då ställa dig själv frågan om det är rätt läge att köpa eller sälja och försöka förutspå den aktuella fondens långsiktiga värdeutveckling. Detta är naturligtvis en förenkling och de frågor du bör ställa dig innan du fattar ett beslut är förstås fler.

Om du saknar antingen den tid eller det intresse, eller bägge dessa faktorer, som krävs för att förvalta ditt PPM-konto på ett noggrant sätt, gör du bättre i att avstå från att göra detta. Att göra ett halvhjärtat försök att på egen hand förvalta premiepensionskontot är sällan en god idé. Risken är nämligen överhängande att du i första läget väljer ett antal fonder och sedan glömmer bort eller struntar i att följa upp dina placeringar. Det leder till att du omedvetet kan sitta fast i dåliga placeringar.

Extern PPM-förvaltning ger ofta resultat

Det har visat sig att flera av de fondbolag som agerar på marknaden uppnår resultat som den enskilde pensionsspararen skulle ha svårt att själv åstadkomma. Detta gäller bland annat Advisor PPM, vars kunskap och erfarenhet gör att de över tid åstadkommer en mer positiv värdeutveckling än genomsnittet i PPM-systemet.